האם נכון שאינה סיפרה לצ"ש מה חושב עליהם הקהל?

למעלה