האם ניתן להסכים על משמרות משותפות דינמית?

האם ניתן להסכים על משמרות משותפות דינמית?

כלומר, שהסדרי הראיה (עדיפות לרצפים של שבוע) יהיו חצי חצי, אך בשל נסיעות עבודה, לפעמים תהיה תזוזה בסדרים?

לדוגמא
שבוע אבא
שבוע אמא
שבוע אמא
שבוע אבא
שבוע אבא
שבוע אמא
 
למעלה