האם מתוכנן אירוע זכרון בהרצליה?

האם מתוכנן אירוע זכרון בהרצליה?

נראה מכמות הכותבים המשתתפים בתחושות הקשות שאירוע כזה נחוץ.צור, עידן, חברי האגודה?
 
למעלה