האם מגורים משותפים, בדירה שהופרדה בהסכם ממון, נחשבת לנפרדת לצורכי מס ?

מה דינם של בני זוג אשר בהסכם הממון ביניהם ישנה הפרדה רכושית ביחס לדירה שהייתה בבעלותו של אחד מהם בטרם נוצר התא המשפחתי ובה הם מתגוררים ?

לאחרונה פורסם פסק דינו של בית המשפט העליון המרחיב את ההטבה לעניין מס רכישה ומס שבח לבני זוג כאמור.

למידע נוסף
 
למעלה