האם הפעלת ביטוח עבור פנס נחשב לתביעת הביטוח כאיבוד פרמיה ביטוחית?

למעלה