האיחוד שהבטחתי

האיחוד שהבטחתי

ג מתאחדת עם שס הרב אלישיב הסכים הרב שטימן הסכים אלי ישי מסכים רביץ וגפני מסכימים והרב בתהליכי שיכנוע הנידפקים הם אגודה שיקבלו שלוש ואילו ג ושס יקבלו 15
 
למעלה