דת ניבערת פרמטיבי זה מה שקורא?

זה לא קשור לדת

זה קשור לאנשים לא כול אחד מוכן לעמוד , מול בדיקה כזאת ולעשותה גם אם היא שטוית ולא מזיקה וזה לא קשור לדת זה אנשים שמחליטים לא לתרום, כול אחד וחיים שלו וניסיונות שלו אולי בענינו הם לא בסדר אך כלפי שמיים כן וכך צריך לנהוג ואולי הפוך הם יעלו למעלה וה, יחשבן איתם לטוב ולרע אז אל תגיד זה קשור לדת , כי אם הם רצו הם היו הולכים לתרום,אף רב לא עמד להם אם אקדח על הראש, כי הובדה שהם רצו חלק הלכו ,
 
למעלה