דרך חיים:

לשוחח בעניין על תחביבים ועל דברים רגשיים אישיים.

להיות שמח ועדין.

להיות אמתי ככל האפשר.

לדבר מאד ברור ולעניין, בשפה יפה אבל במילים פשוטות.

להשתדל להתייחס עניינית למה שאומרים נגדי במקום לתקוף.

לא לדבר רעות על אנשים.

להימנע מהגדרות ומקשרים מלאכותיים.

להימנע מדיבורים חומריים.

ליצור קשרים בעיקר במסגרות.

לתת הרבה דאגה כנה ומילים יפות וכנות.

לתת עצות מעשיות של חשיבה חיובית.
 
למעלה