דרוש דאשון לכבוד יום בו נברא המים

אמיתי 21

New member
דרוש דאשון לכבוד יום בו נברא המים

עמ"י עש"ו על פרשת השבוע "ראה אנכי " בס"ד נתחיל בדברי המרדש "נבהלו להון איש רע אין ולא ידע כי חסר יבואנו " רבי לוי פתח קרא בזה שאינו מוציא מעשרותיו כראוי והיתה לו שדה עושה אלף מידות והיה מוציא ממנה מאה מידות למעשר וממנה היה ניזון כל ימיו וממנה מתפרנס כל ביתו בשעת מיתה קרא לבנו ואמר ליה בני תן דעתך בשדה זו כך וכך כורים היתה עושה וכך הייתי מוציא למעשר ממנה והייתי מתפרנס כל ימי , בשנה ראשונה עשה אלף מידות מידות הוציא ק´ מידות למעשר בשנייה הכניס בה עין הרע והיה פוחת עשרה והיא פחתה מאה פחת לה עשרה והיא פחתה מאה עד שעמדה עך צעשותיה ´ מידות שמעו קרוביו לבשו לבנים ונתעטפו לבנים ונכנסו אצלו אמר להם מה באתם לשמוח על אותו איש שנידהו אמרו לו ח"ו לא באנו אלא לשמוח עמך לשעבר היית בעל הבית וקדוש ברוך כהן עשיו נעשית כהן וקדוש ברוך הוא בעל הבית . ובס"ד נתחיל לפרש אחרי מנחה ערבית ד´ אופנים של מאמר זה
 
אמיתי הצדיק...

אחרי מנחה וערבית... ד´ אופנים של המאמר... הוא עדיין מתפלל?
צדיק...
 
למעלה