דמי אבטלה לשכירים שהם גם עצמאים

אפנדי974

New member
בתחילת 2023 אני צפוי לסיים העסקה של שנה כשכיר ולהיות זכאי לדמי אבטלה. במקביל אני גם עצמאי שאינו עונה להגדרה בביטוח הלאומי. באתר הביטוח הלאומי כתוב כך:

אם אתה עובד כעצמאי בזמן שאתה מקבל דמי אבטלה, תוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה בניכוי הכנסתך מעבודה זו.
ההכנסה של עובד עצמאי מחושבת על בסיס ההכנסות השנתיות, ולא ניתן לייחס אותה לחודשים ספציפיים. החישוב הסופי של דמי האבטלה המגיעים לך ייעשה לאחר קבלת שומה סופית ממס הכנסה. מדמי האבטלה תנוכה הכנסתך מעבודה עצמאית כך: חישוב ההכנסה היומית הממוצעת - את ההכנסה השנתית שלך מעבודה כעצמאי מחלקים ב-12, ואת התוצאה המתקבלת מחלקים ב-30. הפחתת ההכנסה היומית מהקצבה היומית - אם ההכנסה היומית הממוצעת שלך נמוכה מדמי האבטלה ליום, אתה תקבל את ההפרש ביניהם. ואם ההכנסה היומית הממוצעת שלך גבוהה מדמי האבטלה ליום, לא תקבל דמי אבטלה.


שאלתי היא מהי אותה שומה סופית ממס הכנסה שתקבע את ההכנסה היומית שלי כעצמאי? שומה אחרונה שמעודכנת במס הכנסה (כלומר לשנת 2021) או השומה העתידית של השנה שבה אני אקח דמי אבטלה (כלומר של 2023)?
 

אורנה01

Active member
מנהל
בתחילת 2023 אני צפוי לסיים העסקה של שנה כשכיר ולהיות זכאי לדמי אבטלה. במקביל אני גם עצמאי שאינו עונה להגדרה בביטוח הלאומי. באתר הביטוח הלאומי כתוב כך:

אם אתה עובד כעצמאי בזמן שאתה מקבל דמי אבטלה, תוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה בניכוי הכנסתך מעבודה זו.
ההכנסה של עובד עצמאי מחושבת על בסיס ההכנסות השנתיות, ולא ניתן לייחס אותה לחודשים ספציפיים. החישוב הסופי של דמי האבטלה המגיעים לך ייעשה לאחר קבלת שומה סופית ממס הכנסה. מדמי האבטלה תנוכה הכנסתך מעבודה עצמאית כך: חישוב ההכנסה היומית הממוצעת - את ההכנסה השנתית שלך מעבודה כעצמאי מחלקים ב-12, ואת התוצאה המתקבלת מחלקים ב-30. הפחתת ההכנסה היומית מהקצבה היומית - אם ההכנסה היומית הממוצעת שלך נמוכה מדמי האבטלה ליום, אתה תקבל את ההפרש ביניהם. ואם ההכנסה היומית הממוצעת שלך גבוהה מדמי האבטלה ליום, לא תקבל דמי אבטלה.


שאלתי היא מהי אותה שומה סופית ממס הכנסה שתקבע את ההכנסה היומית שלי כעצמאי? שומה אחרונה שמעודכנת במס הכנסה (כלומר לשנת 2021) או השומה העתידית של השנה שבה אני אקח
שלום לך,
עוד לא חוקק החוק לדמי אבטלה לעצמאים.
אלא אם עצמאים המוגדרים לפי הקישור הבא:
בברכה.
 
למעלה