דמוס קרטוס, שלטון העם. האמונם?

דמוס קרטוס, שלטון העם. האמונם?

הדמוקרטייה אמורה להעניק לכל אדם במדינה כח השפעה שווה, באמצעות הפתק של הבחירות. אז איך זה שיש ציבור מסויים שיש לו כח נוסף? ציבור שיכול לשבות ועדיין ישולם לו שכרו? המגזר הצוברי. דמיינו לכם שעובדים מהמגזר הפרטי ישבתו, הם יפותרו ואפילו בלי מכתב היתנצלות. אם למגזר הציבורי מותר לשבות ועדיין לקבל את שכרם, מדוע שאר האזרחים מחוייבים לשלם ארנונה למשל, למרות שהשירותים מהעירייה לא ניתנים להם? מודע אנחנו לא יכולים לשבות ע"י אי שלום ארנונה? לדעתי זכותם של עובדי הציבור לשבות, אבל כאשר הם שובתים צריך לשלם להם רק דמי אבטלה ולא משכורת מלאה כאילו שהם עובדים. איזה חוק מונע מעובדי הציבור לשבות במשך כל השנה? תיאורתית ומעשית הם יכולים לשבות כל השנה ולקבל משכורת. כנראה שרק "רצונם הטוב" מונע מהם מלעשות כך.
 
השביתה- ללא תשלום!

השביתה אותה נוקטים העובדים עולה להם בשכרם לכן לא נקטו עד עתה בשביתה אלא רק בעיצומים על הללו דרך אגב כן משולמת המשכורות. מה ההבדל בין השניים? שביתה אין עבודה בכלל! עיצומים אין קבלת קהל? אין ספק שהעיצומים הם שכואבים לכולם!
 
למעלה