גשם ! גשם בצפת רציני לא טיפטוף

גשם ! גשם בצפת רציני לא טיפטוף

לפני 10 דקות התחילל וואי
 
למעלה