גרמניה 2006 - ההיסטוריה חוזרת

גרמניה 2006 - ההיסטוריה חוזרת

יהודי אירן יאולצו ללבוש סרט צהוב מעכשיו. במקום טלאי זה סרט.... זה כל מה שהשתנה ב60 שנים
 
מזעזע....

האינטישמיות תמיד תהייה קיימת בעולם. כי כל עוד אנחנו לא מסתדרים בתוכנו, איך יסתדרו איתנו?
 
למעלה