געגועים ל

געגועים ל

לחורף ולגשם משום מה חסרים לילות של גשם ורעם וברק
فيروز _ بذكر بالخريف
 
למעלה