גניבת תכולת מעטפת דואר

Shahar75

New member
גניבת תכולת מעטפת דואר

חבר שלך אלי כרטיס זכרון מארה"ב ובו תמונות משפחתיות רבות. המעטפה הגיעה אלי היום כשצידה פתוח כך שרק הכרטיס נגנב ואילו שאר המעטפה (כולל המכתב) עדיין בפנים. מהשוק עדיין לא פתחתי את המעטפה, שלא היתה מבוטחת אלא נשלחה בדואר רגיל. לחבר יש את הקבלה על קניית הכרטיס, האם ניתן לדרוש פיצוי על הגניבה?
 
ממי אתה רוצה פיצוי ... ?

איך תוכיח איפה נגנב בחו"ל או בארץ? איך תוכיח מה היה במעטפה? למה שלא תטען שהיה שם כמה יהלומים? תנסה, אבל אני לא מאמין שתקבל משהו אם המכתב לא היה מבוטח. לדעתי יש פיצוי סימלי על דואר פנים בלבד (וגם זה רק לרשום, שרות מהיר וחבילה קטנה) - תקנות רשות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים) ---------------------------------------------------------------------- תקנות רשות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), התשנ"ה-1995 ^1^ בתוקף סמכותי לפי סעיפים 81 ו-126(א) לחוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. היקף הפיצויים (תיקון: תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט) (א) סכום הפיצויים לפי סעיף 77 לחוק בשל נזק, גניבה או אבדן של דבר דואר מן הסוגים המפורטים להלן, לא יעלו על סך של 420 שקלים חדשים לכל דבר דואר - (1) דבר דואר רשום; (2) דבר דואר בשירות מהיר למנוי; (3) חבילה שמשקלה עד 20 קילוגרם.
 
למעלה