גם חוק השכירות והשאילה חל על דייר מוגן?

feelsu

New member
גם חוק השכירות והשאילה חל על דייר מוגן?

1. דייר מוגן שחלה עליו הגנת חוק הגנת הדייר, מתגונן לפתע באמצעות סעיף 21 לחוק השכירות והשאילה. האם הדבר אינו מהווה אמירה מצידו "אני מוותר על כך שיחול עלי חוק הגנת הדייר, ומעתה התייחסו אליו בבקשה כדייר שחל עליו חוק השכירות והשאילה בלבד" ? 2. האם חל על דייר מוגן רק חוק הגנת הדייר בלבד או שעל דייר מוגן חלים שני החוקים במקביל (הן חוק הגנת הדייר והן חוק השכירות והשאילה)? 3. האם הגיוני שיחול על דייר מוגן גם חוק השכירות והשאילה (בעיקר ס' 21) או ששני החוקים סותרים זה את זה ? 4. האם ניתן להחיל על דייר מוגן גם את סעיף 21 לחוק השכירות והשאילה או שמא ברגע שחוק הגנת הדייר חל הוא מתנה (מבטל) את החלתו של סעיף 21 לחוק השכירות והשאילה על הדייר המוגן או שבכלל ברגע שדייר מוגן חוסה תחת סעיף 21 לחוק השכירות והשאילה אז הוא יורה לעצמו ברגליים מפני שהוא מבטל את החלת חוק הגנת הדייר על עצמו?
 
למעלה