גילת מדווחת Q4, קצת מאכזב

  • פותח הנושא dw
  • פורסם בתאריך

dw

Well-known member
מנהל
הנייר יורד שמיניה, בווליום גבוה, כלומר השוק בהחלט לא מרוצה מהדו"ח.
מה שכן לזכותם אפשר לציין שכמעט שליש מהחברה זה מזומן (95M$, ש"ש 330M$) כך שאם ננטרל את רכיב המזומן אז הנייר לא יקר (נייר של 4$ שעושה 35 סנט)
 

dw

Well-known member
מנהל
PR שקיבלתי:

גילת מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2023ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו ב-75.6 מיליון דולר;

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-2.9 מיליון דולר

וה- EBITDA המתואם הסתכם בסך של 9.4 מיליון דולר;
ההכנסות לשנת 2023 הסתכמו ב-266.1 מיליון דולר, גידול של 11% בהשוואה לשנה שעברה;

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-28.1 מיליון דולר

וה-EBITDA המתואם צמח ב-44% והסתכם ב-36.4 מיליון דולר;
פתח תקווה, ישראל, 26 בפברואר 2024 - גילת רשתות לוויין בע"מ (נאסד"ק ובורסת ת"א: GILT), מובילה עולמית בטכנולוגיה לרשתות תקשורת לווייניות, פתרונות ושירותים לרשת לוויינית, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023 שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2023.דגשים עיקריים לתוצאות הרבעון הרביעי של 2023• הכנסות בסך של 75.6 מיליון דולר, גידול של 4% בהשוואה להכנסות בסך של 72.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2022;• הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-2.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.1 מיליון ברבעון הרביעי של שנת 2022;• הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-6.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-7.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2022;• הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-3.4 מיליון דולר, או 6 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה להפסד נקי על בסיס GAAP בסך של 6.0 מיליון דולר, או 11 סנט למניה, ברבעון הרביעי של שנת 2022.• הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-6.5 מיליון דולר, או 11 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה ל-7.9 מיליון דולר, או 14 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הרביעי של שנת 2022;• ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-9.4 מיליון דולר בהשוואה ל-10.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2022.דגשים עיקריים לשנת 2023• הכנסות בסך של 266.1 מיליון דולר, גידול של 11% בהשוואה ל-239.8 מיליון דולר בשנת 2022;• הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-28.1 מיליון דולר, גידול של כמעט פי 3 בהשוואה ל-10.0 מיליון דולר בשנת 2022;• הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-23.5 מיליון דולר, גידול של 73% בהשוואה ל-13.6 מיליון דולר בשנת 2022;• הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-23.5 מיליון דולר, או 41 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה להפסד נקי על בסיס GAAP של 5.9 מיליון דולר בשנת 2022, או 10 סנט למניה;• הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-19.9 מיליון דולר, או 35 סנט למניה בדילול מלא, כמעט פי 2 בהשוואה לרווח נקי על בסיס Non-GAAP בסך של 10.6 מיליון דולר, או 19 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2022;• ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-36.4 מיליון דולר, גידול של 44% בהשוואה ל-EBITDA מתואם של 25.2 מיליון דולר בשנת 2022;תחזית צופה פני עתידתחזיות החברה לשנת 2024 הן להכנסות של בין 305 ל-325 מיליון דולר, אשר ישקפו צמיחה שנתית של כ-18% ביחס לנקודת האמצע; רווח תפעולי על בסיס GAAP בטווח של בין 15 ל-19 מיליון דולר, ו-EBITDA מתואם בטווח של בין 40 ל-44 מיליון דולר, אשר ישקף צמיחה שנתית של 15% ביחס לנקודת האמצע.תגובת ההנהלהעדי צפדיה, מנכ"ל גילת, אמר: "אנו מרוצים מהתוצאות הכספיות שלנו, החותמות את שנת 2023 כשנה חזקה עם הכנסות של 266.1 מיליון דולר, צמיחה של 11% בהשוואה לשנה שעברה, וצמיחה חזקה מאוד של 44% ב-EBITDA המתואם שהסתכם ב-36.4 מיליון דולר. התוצאות משקפות את המינוף התפעולי אשר בבסיס המודל העסקי שלנו, בשילוב עם תמהיל הכנסות טוב יותר ממוצרים במהלך 2023."יתר על כן, 2023 הייתה שנה מוצלחת במיוחד מנקודת מבט אסטרטגית. במבט לאחור, יש לנו הרבה במה להתגאות. באמצע נובמבר השלמנו את רכישת DataPath בארה"ב, אשר תוביל לסינרגיות לשתי החברות. אנו רואים ב-DataPath נכס משמעותי לצמיחה בטווח הארוך עבור גילת במגזר הביטחון. זאת עוד, יתרות המזומן של החברה, מאפשרות לנו להמשיך ולחפש הזדמנויות נוספות לצמיחה באמצעות רכישות, ובימים אלה, אנו בודקים מספר הזדמנויות מסוג זה."מר צפדיה הוסיף: " במהלך השנה השגנו חוזים אסטרטגיים משמעותיים עם מפעילות הלוויין מובילות בשוק, והרחבנו את מובילות השוק של גילת בתמסורת סלולרית מבוססת לוויין וקישוריות בטיסה, כולל זכייה משמעותית בתעופה עסקית לאנטנה האלקטרונית המתכווננת (ESA) שלנו."מר צפדיה סיכם: "ההצלחה המתמשכת שלנו נובעת מהעניין הגובר בשוק בתקשורת לוויינית בכלל ובפתרונות הטכנולוגיים המובילים שלנו בפרט. אנו צופים כי מגמות אלו ימשכו בשנת 2024 וכי השנה הקרובה תהיה שנת המשך צמיחה חזקה בהכנסות וברווחיות."הכרזות משמעותיות לאחרונה• גילת זכתה בהזמנת המשך בהיקף של 10 מיליון דולר ממחלקת ההגנה בארה"ב• גילת זכתה בחוזה בהיקף של מיליוני דולרים לפרויקט קישוריות לוויין בשוק הביטחוני• גילת זכתה בחוזה בהיקף של 17 מיליון דולר להרחבת פרויקט תקשורת אזורית של Pronatel בפרו• גילת מודיעה על מיתוג חדש המשקף את מחויבות החברה למהפכת ה”חלל החדש”• גילת זכתה בחוזה רב שנתי בהיקף של כ-3 מיליון דולר לפרויקט קישוריות עבור כוח שיטור לאומי• גילת מודיעה על הרחבת חוזה בהיקף הקרוב ל-20 מיליון דולר מצבא ארה"ב, להמשך תמיכה בתוכנית לאספקת קישוריות לוויינית בכל זמן ובכל מקום• גילת מודיעה על השלמת רכישת חברת DataPath Incפרטי שיחת הועידההנהלת גילת תארח שיחת ועידה לדיון בתוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2023 ובהישגים העסקיים של החברה, ותשתתף בדיון שאלות ותשובות:תאריך: יום שלישי, 26 בפברואר, 2024התחלה: 16:30 שעון ישראללהשתתפות נא לחייג: (972) 3-918-0609+שיחת הועידה תשודר גם לצפייה ישירה באתר גילת בכתובת www.gilat.com וכן בקישור הבא:


הקלטת השיחה תשמר ותהיה זמינה לצפייה באתר החברה ובקישור הנ"ל למשך 30 ימים.תוצאות בלתי מבוקרותהדוחות הכספיים הבלתי מבוקרים המצורפים משקפים את המידע העדכני ביותר הזמין להנהלה. תוצאות מבוקרות ידווחו בדוח השנתי שלנו בטופס 20-F.גילוי פיננסי שלא על פי GAAP (Non-GAAP) סיכום הדוחות הכספיים הבלתי מבוקרים המצורפים, הוכנו לפי עקרונות חשבונאיים מקובלים בארה"ב (US GAAP). בנוסף להצגת מדדים פיננסיים על פי GAAP, מציגה החברה את המדדים הפיננסיים הבאים שלא על פי GAAP: רווח גולמי, הוצאות תפעוליות, רווח תפעולי, רווח לפני מיסים על הכנסה, רווח (הפסד) נקי, EBITDA מתואם ורווח (הפסד) למניה. ההתאמות לתוצאות לפי GAAP של החברה התבצעו מתוך כוונה לספק להנהלת החברה ולמשקיעים הבנה כוללת ומקיפה יותר של בסיס תוצאות הפעילות, מגמות וביצועים. ערכי Non-GAAP מנטרלים בעיקר, אם וכאשר רלוונטי, את השפעתם של הוצאות תגמולים מבוססי מניות, הפחתות של רכוש בלתי מוחשי נרכש, הפחתות של רכוש בלתי מוחשי הקשור לעסקאות רכישה, הפחתת תמריצי חכירה, ירידות ערך של נכס המוחזק למכירה, הוצאות אחרות, הוצאות (הכנסות) תפעוליות אחרות, נטו, השפעות מס על התאמות רלוונטיות, שינויים חד פעמיים בנכסי מס נדחים וכן הוצאת מס חד פעמית הקשורה לשחרור רווחים כלואים היסטוריים.גילת מציגה EBITDA מתואם בכדי לאפשר השוואה בין ביצועי החברה בפועל לביצועיה בתקופות קודמות וככלי להערכת התוצאות הכספיות והתפעוליות על בסיס עקבי מתקופה לתקופה. החברה מאמינה כי מדד זה, בשילוב התוצאות הפיננסיות של החברה על פי עקרונות GAAP, מספק למשקיעים מידע שימושי להערכת תוצאות תפעוליות שוטפות ומגמות. עם זאת, אין לראות ב- EBITDA מתואם או לפרשו כאלטרנטיבה לרווח תפעולי או רווח (הפסד) נקי לתקופה. הוא עלול שלא להעיד על התוצאות התפעוליות של החברה בעבר ואף אינו אמור לשמש לחיזוי תוצאות פוטנציאליות עתידיות. EBITDA מתואם לא נערך לפי כללי ה- GAAP ואינו מיועד להשוואה למדדים דומים המשמשים חברות אחרות. התאמה בין הרווח (הפסד) הנקי וה-EBITDA מתואם של החברה מוצג בסיכום הדוחות הכספיים המצורף.הצגת הרווח הגולמי, ההוצאות התפעוליות, הרווח התפעולי, הרווח לפני מיסים על הכנסה, הרווח (הפסד) הנקי, ה-EBITDA המתואם והרווח (הפסד) למניה שלא על פי GAAP אינה מיועדת לבחינה במנותק או כתחליף לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה אשר נערכו בהתאם לכללים ועקרונות חשבונאיים מקובלים (GAAP), או כאינדיקציה לביצועיה התפעוליים, או לנזילותה של גילת.אודות גילת רשתות לווייןגילת רשתות לוויין בע"מ (בורסת ת"א: GILT, נאסד"ק: GILT), היא ספקית עולמית מובילה של תקשורת פס רחב מבוססת לוויין. עם למעלה מ-35 שנות ניסיון, אנו מתכננים ומייצרים פתרונות טכנולוגיים מתקדמים עבור קישוריות לוויין, קרקע וחלל, ומספקים פתרונות ושירותים כוללים ומאובטחים מקצה לקצה למשימות קריטיות, המבוססים על הטכנולוגיה החדשנית שלנו. אנו מאמינים כי לכל בני האדם מגיעה הזכות להיות מחוברים, ואנו נחושים בהחלטתנו לספק פתרונות תקשורת לכל רחבי העולם.היצע המוצרים שלנו מגוון ונועד לספק פתרונות בעלי ערך גבוה למספר קבוצות לוויין בקיבולת גבוהה מאוד (VHTS) ולוויינים מוגדרי-תכנה (SDS). היצע המוצרים שלנו מורכב מפלטפורמה מבוססת ענן וטרמינלי לוויין בעלי ביצועים גבוהים; אנטנות תקשורת לוויינית בתנועה (SOTM); Solid State Amplifiers (SSPA) יעילים בהספק גבוה וממירי תדרים (BUC), וכולל מערכות קרקע לשימוש מסחרי וביטחוני, שימוש בתנאי שטח, תוכנה לניהול רשת ושירותי אבטחת סייבר.הפתרונות המקיפים של גילת תומכים ביישומים רבים עם היצע מוצרים מלא ופתרונות מותאמים אישית שנועדו לספק מענה ליישומים מרכזיים ובהם גישה לאינטרנט בפס רחב, קישוריות בתנועה, תמסורת סלולרית, וללקוחות ממגזרי העסקים, הביטחון, החלל, השידור, הממשל והתשתיות הקריטיות, תוך עמידה בדרישות רמת השירות המחמירות ביותר.למידע נוסף, אנא בקרו באתר החברה: www.gilat.com
 

dw

Well-known member
מנהל
השוק בארה"ב פחות נוקשה מאשר התל אביבי, והנייר חוזר ל 6$
 

dw

Well-known member
מנהל
קיבלתי מגלברט כהנא המלצה של נידהם על גילת (טיקר GILT), עם מחיר יעד 8.5$ (כיום 5.7$)

מחזיק ולא ממליץ
 

קבצים מצורפים

  • gilt_needham_2023.pdf
    KB 491.3 · צפיות: 2

dw

Well-known member
מנהל
קיבלתי מגלברט כהנא המלצה של נידהם על גילת (טיקר GILT), עם מחיר יעד 8.5$ (כיום 5.7$)

מחזיק ולא ממליץ
האנליזה על גילת מופיעה גם באתר החברה:
Needham-report-February-2024.pdf (gilat.com)

הנייר קצת נחלש מאז, כנראה עקב הלחץ הצפוי היום של תעודות הסל ביציאה ממדד ת"א90
 

dw

Well-known member
מנהל
PR שקיבלתי מגלברט כהנא על חוזה קטן שגילת קיבלה:

גילת זכתה בהזמנה בהיקף של 5 מיליון דולר

ממחלקת ההגנה בארה"ב
גילת תספק טרמינלי DKET 3421 לרשתות תקשורת לוויינית ניידות וקלות לפרישהפתח-תקווה, ישראל, 28 במרץ 2024 - חברת גילת רשתות לוויין (נאסד"ק ובורסת ת"א: GILT), מובילה עולמית בטכנולוגיה לרשתות תקשורת לוויינית, פתרונות ושירותים לרשת לוויינית, הודיעה היום כי DataPath, אחת מהחברות הבנות של החברה בארה"ב קיבלה הזמנה נוספת בהיקף של 5 מיליון דולר ממחלקת ההגנה (DoD) בארה"ב. הזמנה זו הינה עבור טרמינלי DKET 3421 הניידים המאפשרים את הגמישות, הנפח, הקישוריות והשליטה התפעוליים הנדרשים להבטיח קישוריות בכל מקום בעולם.טרמינל ה-DKET 3421 הינו פתרון חדשני התומך בצרכי הלקוחות בטרמינל אמין באיכות גבוהה, המיועד למשימות תקשורת קריטיות. טרמינל ה- DKET 3421 תומך בפעילות של multi-carrier עם ארכיטקטורת מודם הניתנת להרחבה (עד ל-32 מודמים), ושוקל פחות מ-2,300 ק"ג. הודות למשקל הנמוך הוא ניתן לניוד קל באמצעות מלגזה. ה-DKET 3421 הניתן לפרישה בפחות משלוש שעות מספק רשת לוויין בממשק אחוד עם גמישות המאפשרת לעשות שימוש בלוויינים זמינים נוספים."אנו שמחים על קבלת הזמנה נוספת ל-DKET 3421 המהפכני שלנו מלקוח צבאי/ ממשלתי מוערך שלנו. ההזמנה החדשה הזו מדגישה את האמון והביטחון בחברה שלנו וכן ביכולתנו לספק פתרונות למשימות קריטיות אשר עומדים בדרישות המחמירות של הלקוח שלנו," אמר בארי ו. בוטס, סמנכ"ל מכירות ופיתוח עסקי ב-DataPath. "הזמנה זו ממחישה את יכולתנו לספק רשתות תקשורת אמינות, קלות לפרישה ובעלות ביצועים גבוהים, כמענה לצורך הגובר מצד לקוחותינו."אודות גילת רשתות לווייןגילת רשתות לוויין בע"מ (בורסת ת"א: GILT, נאסד"ק: GILT), היא ספקית עולמית מובילה של תקשורת פס רחב מבוססת לוויין. עם למעלה מ-35 שנות ניסיון, אנו מתכננים ומייצרים פתרונות טכנולוגיים מתקדמים עבור קישוריות לוויין, קרקע וחלל, ומספקים פתרונות ושירותים כוללים ומאובטחים מקצה לקצה למשימות קריטיות, המבוססים על הטכנולוגיה החדשנית שלנו. אנו מאמינים כי לכל בני האדם מגיעה הזכות להיות מחוברים, ואנו נחושים בהחלטתנו לספק פתרונות תקשורת לכל רחבי העולם.היצע המוצרים שלנו מגוון ונועד לספק פתרונות בעלי ערך גבוה למספר קבוצות לוויין בקיבולת גבוהה מאוד (VHTS) ולוויינים מוגדרי-תכנה (SDS). היצע המוצרים שלנו מורכב מפלטפורמה מבוססת ענן וטרמינלי לוויין בעלי ביצועים גבוהים; אנטנות תקשורת לוויינית בתנועה (SOTM); Solid State Amplifiers (SSPA) יעילים בהספק גבוה וממירי תדרים (BUC), וכולל מערכות קרקע לשימוש מסחרי וביטחוני, שימוש בתנאי שטח, תוכנה לניהול רשת ושירותי אבטחת סייבר.הפתרונות המקיפים של גילת תומכים ביישומים רבים עם היצע מוצרים מלא ופתרונות מותאמים אישית שנועדו לספק מענה ליישומים מרכזיים ובהם גישה לאינטרנט בפס רחב, קישוריות בתנועה, תמסורת סלולרית, וללקוחות ממגזרי העסקים, הביטחון, החלל, השידור, הממשל והתשתיות הקריטיות, תוך עמידה בדרישות רמת השירות המחמירות ביותר.למידע נוסף, אנא בקרו באתר החברה: www.gilat.com
 

dw

Well-known member
מנהל
עוד PR שקיבלתי:

גילת זכתה בהזמנות נוספות בהיקף של למעלה מ-13 מיליון דולר ממפעילות לוויין עבור פלטפורמות

ה-SkyEdge IV וה-SkyEdge II-C המובילות בעולם


פלטפורמות ה-SkyEdge ממלאות תפקיד מרכזי ביכולת לאפשר קישוריות בטיסה, תקשורת ימית, תמסורת סלולרית ושירותי נתונים נייחים ברחבי העולםחברת גילת רשתות לוויין (נאסד"ק ובורסת ת"א: GILT ), מובילה עולמית בטכנולוגיה לרשתות תקשורת לוויינית, פתרונות ושירותים לרשת לוויינית, הודיעה היום כי זכתה בהזמנות מצטברות בהיקף של למעלה מ-13 מיליון דולר ממספר מפעילות לוויין להרחבת רשתות התקשורת הלוויינית הגלובליות שלהן, באמצעות פלטפורמת ה-SkyEdge IV של גילת הפועלת במספר מסלולים ומאפשרת ריבוי שימושים ומינוף התאימות עם מודמים בפלטפורמת SkyEdge II-C.ההזמנות הינן הזמנות המשך הנובעות מהשותפויות האסטרטגיות שנרקמו עם בחירת פלטפורמות ה-SkyEdge של גילת על ידי מפעילות לוויין מרכזיות. פלטפורמות ה-SkyEdge ממלאות תפקיד מרכזי ביכולת לאפשר קישוריות בטיסה, תקשורת ימית, תמסורת סלולרית ושירותי נתונים נייחים.
חגי כץ, סמנכ"ל שיווק ומוצרים בגילת: "אנו רואים ביקוש הולך וגובר לפלטפורמות ה-SkyEdge של גילת בעת בה מפעילות לוויין מרחיבות את הרשתות שלהן ומספקות מגוון רחב יותר של יישומים למספר הולך וגדל של משתמשים. עם SkyEdge IV, למפעילות לוויין יש את היכולת להתרחב בקלות בהתבסס על צורכי הקיבולת של לווייני VHTS ו-NGSO בזמן אמת, להרוויח מתאימות לאחור עם מודמי SkyEdge II-c וליהנות מהמעבר החלק ביותר לענן ול-5G NTN בעתיד."

אודות גילת רשתות לווייןגילת רשתות לוויין בע"מ (בורסת ת"א: GILT, נאסד"ק: GILT), היא ספקית עולמית מובילה של תקשורת פס רחב מבוססת לוויין. עם למעלה מ-35 שנות ניסיון, אנו מתכננים ומייצרים פתרונות טכנולוגיים מתקדמים עבור קישוריות לוויין, קרקע וחלל, ומספקים פתרונות ושירותים כוללים ומאובטחים מקצה לקצה למשימות קריטיות, המבוססים על הטכנולוגיה החדשנית שלנו. אנו מאמינים כי לכל בני האדם מגיעה הזכות להיות מחוברים, ואנו נחושים בהחלטתנו לספק פתרונות תקשורת לכל רחבי העולם.היצע המוצרים שלנו מגוון ונועד לספק פתרונות בעלי ערך גבוה למספר קבוצות לוויין בקיבולת גבוהה מאוד (VHTS) ולוויינים מוגדרי-תכנה (SDS). היצע המוצרים שלנו מורכב מפלטפורמה מבוססת ענן וטרמינלי לוויין בעלי ביצועים גבוהים; אנטנות תקשורת לוויינית בתנועה (SOTM); Solid State Amplifiers (SSPA) יעילים בהספק גבוה וממירי תדרים (BUC), וכולל מערכות קרקע לשימוש מסחרי וביטחוני, שימוש בתנאי שטח, תוכנה לניהול רשת ושירותי אבטחת סייבר.הפתרונות המקיפים של גילת תומכים ביישומים רבים עם היצע מוצרים מלא ופתרונות מותאמים אישית שנועדו לספק מענה ליישומים מרכזיים ובהם גישה לאינטרנט בפס רחב, קישוריות בתנועה, תמסורת סלולרית, וללקוחות ממגזרי העסקים, הביטחון, החלל, השידור, הממשל והתשתיות הקריטיות, תוך עמידה בדרישות רמת השירות המחמירות ביותר.למידע נוסף, אנא בקרו באתר החברה: www.gilat.com
 

dw

Well-known member
מנהל
PR בעיברית על החוזה החדש:

גילת מודיעה על הרחבת חוזה בהיקף של 12 מיליון דולר מצבא ארה"ב להמשך תמיכה בתוכנית לאספקת קישוריות לוויינית בכל זמן ובכל מקום

Gilat Wavestream תספק 50W Ka-band BUCs נוספים לתמיכה בפעילות של אלפי טרמינלי לוויין ניידים (STTs)פתח-תקווה, ישראל, 2 באפריל 2024 - חברת גילת רשתות לוויין (נאסד"ק ובורסת ת"א: GILT), מובילה עולמית בטכנולוגיה לרשתות תקשורת לוויינית, פתרונות ושירותים לרשת לוויינית, הודיעה היום כי החברה הבת שלה, DataPath, זכתה בחוזה בהיקף של 12 מיליון דולר מצבא ארה"ב להמשך תמיכה בתוכנית לאספקת קישוריות לוויינית בכל זמן ובכל מקום.החוזה הינו עבור מוצרי ה-Solid State Amplifier (SSPA) של Wavestream. ה-SSPAs של Wavestream מותאמים לתנאי השטח הקשים ביותר, ומאפשרים לטרמינלי הלוויין הניידים (STTs) בהם נעשה שימוש בתוכנית זו, לספק פתרון Communications-on-the-Pause”" במגוון תנאים ומצבי אקלים ברחבי העולם. הזמנה זו מעידה על יכולתה של גילת למנף את יכולותיה של שתי החברות הבנות שלה בארה"ב, Gilat Wavestream ו-DataPath.


"עם למעלה מעשור וחצי של ניסיון מוכח בשטח, ה-50W Ka SSPA של Wavestream ממשיך לספק את הצורך של צבא ארה"ב בתקשורת לוויינית עצמאית התומכת בלוחמים שלנו בסביבות קשות ועוינות ברחבי העולם", אמר בוב הופמן מנכ"לWavestream . "במהלך השנים פרשנו אלפי ממירי אותות (BUCs) לצבא ואנו גאים מאוד בכך שסיפקנו טכנולוגיה מוכחת המותאמת לתקשורת במשימות קריטיות. אנו מאוד מתרגשים להמשיך ולספק את הפיתרון הזה לצבא ושמחים שכעת אנו יכולים לבצע זאת באמצעות הצוות של DataPath."


" DataPath שבעת רצון מההזדמנות לעבוד עם Wavestream על מנת לספק את המוצרים עבור צבא ארה"ב", אמר דויד מקדונלד, נשיא DataPath. "הזכייה בהזמנה זו מעידה על מחויבותה של DataPath לסטנדרטים הגבוהים ביותר, ומעידה על יכולותיה המגוונות, וביסוס מעמדן של DataPath ו- Wavestream כשותפות נאמנות לשוק הביטחוני בארה"ב."


אודות גילת רשתות לווייןגילת רשתות לוויין בע"מ (בורסת ת"א: GILT, נאסד"ק: GILT), היא ספקית עולמית מובילה של תקשורת פס רחב מבוססת לוויין. עם למעלה מ-35 שנות ניסיון, אנו מתכננים ומייצרים פתרונות טכנולוגיים מתקדמים עבור קישוריות לוויין, קרקע וחלל, ומספקים פתרונות ושירותים כוללים ומאובטחים מקצה לקצה למשימות קריטיות, המבוססים על הטכנולוגיה החדשנית שלנו. אנו מאמינים כי לכל בני האדם מגיעה הזכות להיות מחוברים, ואנו נחושים בהחלטתנו לספק פתרונות תקשורת לכל רחבי העולם.היצע המוצרים שלנו מגוון ונועד לספק פתרונות בעלי ערך גבוה למספר קבוצות לוויין בקיבולת גבוהה מאוד (VHTS) ולוויינים מוגדרי-תכנה (SDS). היצע המוצרים שלנו מורכב מפלטפורמה מבוססת ענן וטרמינלי לוויין בעלי ביצועים גבוהים; אנטנות תקשורת לוויינית בתנועה (SOTM); Solid State Amplifiers (SSPA) יעילים בהספק גבוה וממירי תדרים (BUC), וכולל מערכות קרקע לשימוש מסחרי וביטחוני, שימוש בתנאי שטח, תוכנה לניהול רשת ושירותי אבטחת סייבר.הפתרונות המקיפים של גילת תומכים ביישומים רבים עם היצע מוצרים מלא ופתרונות מותאמים אישית שנועדו לספק מענה ליישומים מרכזיים ובהם גישה לאינטרנט בפס רחב, קישוריות בתנועה, תמסורת סלולרית, וללקוחות ממגזרי העסקים, הביטחון, החלל, השידור, הממשל והתשתיות הקריטיות, תוך עמידה בדרישות רמת השירות המחמירות ביותר.למידע נוסף, אנא בקרו באתר החברה: www.gilat.com
 

dw

Well-known member
מנהל
עוד חוזה:

גילת קיבלה הזמנה בהיקף של כ-5 מיליון דולר

לאספקת שרותי תקשורת מספקית תקשורת מובילה

באמריקה הלטינית
הפתרון של גילת מאפשר שירותי אינטרנט וסלולר אמינים

ובעלי ביצועים גבוהים
פתח-תקווה, ישראל, 10 באפריל 2024 - חברת גילת רשתות לוויין (נאסד"ק ובורסת ת"א: GILT), מובילה עולמית בטכנולוגיה לרשתות תקשורת לוויינית, פתרונות ושירותים לרשת לוויינית, הודיעה היום כי קיבלה הזמנה בהיקף של כ- 5 מיליון דולר מספקית תקשורת מובילה באמריקה הלטיניתספקית התקשורת המובילה מספקת שירותי סלולר דור 4 ואינטרנט על תשתית גילת למקומות מרוחקים בהם לא הייתה תקשורת דור רביעי כלל."ספקית התקשורת המובילה בחרה אותנו הודות לערך שמספק השירות של גילת והנוכחות המקומית שלנו באזור", אמר חגי כץ סמנכ"ל מוצרים ושווק בגילת. "שיתוף הפעולה עם מובילי התעשיה מעיד על המצוינות הטכנולוגית של גילת ועל מיומנותנו במתן שירותים חיוניים גם בסביבות הסבוכות והקשות ביותר."אודות גילת רשתות לווייןגילת רשתות לוויין בע"מ (בורסת ת"א: GILT, נאסד"ק: GILT), היא ספקית עולמית מובילה של תקשורת פס רחב מבוססת לוויין. עם למעלה מ-35 שנות ניסיון, אנו מתכננים ומייצרים פתרונות טכנולוגיים מתקדמים עבור קישוריות לוויין, קרקע וחלל, ומספקים פתרונות ושירותים כוללים ומאובטחים מקצה לקצה למשימות קריטיות, המבוססים על הטכנולוגיה החדשנית שלנו. אנו מאמינים כי לכל בני האדם מגיעה הזכות להיות מחוברים, ואנו נחושים בהחלטתנו לספק פתרונות תקשורת לכל רחבי העולם.היצע המוצרים שלנו מגוון ונועד לספק פתרונות בעלי ערך גבוה למספר קבוצות לוויין בקיבולת גבוהה מאוד (VHTS) ולוויינים מוגדרי-תכנה (SDS). היצע המוצרים שלנו מורכב מפלטפורמה מבוססת ענן וטרמינלי לוויין בעלי ביצועים גבוהים; אנטנות תקשורת לוויינית בתנועה (SOTM); Solid State Amplifiers (SSPA) יעילים בהספק גבוה וממירי תדרים (BUC), וכולל מערכות קרקע לשימוש מסחרי וביטחוני, שימוש בתנאי שטח, תוכנה לניהול רשת ושירותי אבטחת סייבר.הפתרונות המקיפים של גילת תומכים ביישומים רבים עם היצע מוצרים מלא ופתרונות מותאמים אישית שנועדו לספק מענה ליישומים מרכזיים ובהם גישה לאינטרנט בפס רחב, קישוריות בתנועה, תמסורת סלולרית, וללקוחות ממגזרי העסקים, הביטחון, החלל, השידור, הממשל והתשתיות הקריטיות, תוך עמידה בדרישות רמת השירות המחמירות ביותר.למידע נוסף, אנא בקרו באתר החברה: www.gilat.com
 

dw

Well-known member
מנהל
שימו לב כי גילת (GILT) תצא ממדד ת"א90 בעידכון הקרוב, וזה כנראה תורם לחולשה בנייר.
הנייר נסחר כיום ב 300M$, אך עם 100 מזומן, כלומר 200 נטו. בהנחת רווח שנתי נקי של 20m$ זה נראה כמו נייר הייטק ישראלי המתומחר די בנוח.

מחזיק ולא ממליץ
 

dw

Well-known member
מנהל
שלמה גרינברג כותב על תעשיית החלל בעקבות עימות ישראל/איראן.
הוא אמנם לא שם לב בכתבה ל GILT הקטנה, אם כי הם בהחלט טוענים שהשינוי הטכנולוגי בחלל, מלויינים גיאוסטציונרים ללויינים נמוכים (leo/meo) אמור להביא להם פרנסה יפה בשנים הבאות.

ישראל עשתה היסטוריה במוצ"ש. עכשיו צריך למנף את זה | ביזפורטל (bizportal.co.il)
 

dw

Well-known member
מנהל
כמה סרטונים שלהם:

 
נערך לאחרונה ב:
למעלה