גידור צידי המסילות

מצב
הנושא נעול.
כן, הגדר - ב"גדר" המלצה../images/Emo8.gif

צמוד לתחנה בנו חומת בטון השאר המלצה
כן, הגדר - ב"גדר" המלצה
 
תומה ==> חומה

אני בעד גדר/תומה חזקה איפה שצריך
אבל גם על חומה גבוהה שהיא החזקה ביותר, עם שברי זכוכית תקועות בחלקה העליון, תיל מחושמל להרתעה, וחיישנים אלקטרוניים להתרעה על חדירה - מי שנחוש בדעתי יוכל להתגבר. הרתעה אמיתית: אכיפה, שיטור, ויצירת תודעה שמי שמנסה לפגוע בגדר או לחדור לשטח המגודר - ייתפס וייענש בחומרה!
תומה ==> חומה
 

ה דרומי

New member
אמרתם גדר רשת? קבלתם גדר רשת

גידור צידי המסילות
כל הנוסעים לאשקלון יכולים לראות כיצד בצד המסילה מוקמת גדר שתפקידה הוא לתחום את אזור מסילות הברזל. מדוע לאורך מסילות חדשות שמוקמות נבנות מיד גדרות ואילו לאורך התוואי הקצר שבין הערים רמלה ולוד לא? הגיע הזמן לגדר את כל צידי מסילות הברזל בארץ - זוהי סכנת חיים לעוברים ולשבים ונזק רב, הן תדמיתי והן כלכלי לרכבת.
אמרתם גדר רשת? קבלתם גדר רשת
לאורכה של המסילה הסיבה שהמסילה עוברת קרוב לשכונות בלוד
 

ה דרומי

New member
על הגדר רשת

גידור צידי המסילות
כל הנוסעים לאשקלון יכולים לראות כיצד בצד המסילה מוקמת גדר שתפקידה הוא לתחום את אזור מסילות הברזל. מדוע לאורך מסילות חדשות שמוקמות נבנות מיד גדרות ואילו לאורך התוואי הקצר שבין הערים רמלה ולוד לא? הגיע הזמן לגדר את כל צידי מסילות הברזל בארץ - זוהי סכנת חיים לעוברים ולשבים ונזק רב, הן תדמיתי והן כלכלי לרכבת.
על הגדר רשת
 

ה דרומי

New member
השלט על הגדר

גידור צידי המסילות
כל הנוסעים לאשקלון יכולים לראות כיצד בצד המסילה מוקמת גדר שתפקידה הוא לתחום את אזור מסילות הברזל. מדוע לאורך מסילות חדשות שמוקמות נבנות מיד גדרות ואילו לאורך התוואי הקצר שבין הערים רמלה ולוד לא? הגיע הזמן לגדר את כל צידי מסילות הברזל בארץ - זוהי סכנת חיים לעוברים ולשבים ונזק רב, הן תדמיתי והן כלכלי לרכבת.
השלט על הגדר
 

ה דרומי

New member
שילוב קצת גדר מסילה וקומותים רכבת

גידור צידי המסילות
כל הנוסעים לאשקלון יכולים לראות כיצד בצד המסילה מוקמת גדר שתפקידה הוא לתחום את אזור מסילות הברזל. מדוע לאורך מסילות חדשות שמוקמות נבנות מיד גדרות ואילו לאורך התוואי הקצר שבין הערים רמלה ולוד לא? הגיע הזמן לגדר את כל צידי מסילות הברזל בארץ - זוהי סכנת חיים לעוברים ולשבים ונזק רב, הן תדמיתי והן כלכלי לרכבת.
שילוב קצת גדר מסילה וקומותים רכבת
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה