בת שלום לכולם.....

בת שלום לכולם.....

אני עייףואין לי כח .... אז שתהיה לנו שבת שלום והכל יעבור ממול
 
למעלה