בתיק השלכת פסולת ברשות הרבים ניתנה הכרעת דין האם סביר לבקש מבית המשפט כדלקמן

כאמור בתיק השלכת פסולת ברשות הרבים בבית משפט לעניינים מקומיים ניתנה הכרעת דין וייקבע דיון לטיעונים לעונש
האם ניתן לערער על הכרעת הדין מיד מבלי לחכות לדיון הטיעונים לעונש
האם ניתן לבקש מבית המשפט לא להגיע לדיון בנושא הטיעונים לעונש מכיוון שבכל מקרה קיימת כוונה לערער
האם ניתן לבקש מבית משפט המקומי לעכב את ביצוע פסק הדין עד לערעור
 
למעלה