ברק ורעם

ברק ורעם

ברק ורעם
יום אחד חזר ברק מהעבודה בשעות הערב
כל היום האיר והבריק בשמים,
עייף ורעב הגיע הביתה וביקש מאשתו בקי ארוחת צהרים.
בקי הגישה לו רק מרק קר עם טיפות מים צפות מעל.
שאל ברק: "מה, רק מרק יש היום לאכול?"
טעם ברק מן המרק והיה קר,
"למה המרק קר?"
זהו, ענתה בקי היום רק מרק קר .
כעס ברק ואמר לה: "אלך לאכול אצל ידידי רעם
שם לפחות יש אוכל עם טעם"
טרק את הדלת ויצא בריצה לשמיים , בדרך הפחיד את הבקר,
אחד מהם נפל לקבר וכמעט נקבר, אך עם קצת מזל ניצל.
ברק הגיע אך את רעם לא מצא.
הביתה חזר ורצה לאכול את המרק
אך בקי אכלה את כל המרק הקר ולברק לא נשארה אפילו טיפה .
אותו לילה ברק הלך לישון רעב
ולא היה לו כוח להבריק בשמים, נח הוא יומיים ובנתיים
רעם הרעים לבד, בכעס כמו יצא לקרב, ללא הברקים והבזקים,
היה לו ממש לא נעים.
 
למעלה