ברכת חג שמיני עצרת שמחת תורה שמח !

tipid

New member
ברכת חג שמיני עצרת שמחת תורה שמח !

לכל משפחת הקהילה שלוחה ברכת חג שמח ו'שישו ושמחו בשימחת התורה כי היא לנו ע
וז ואורה'
 
למעלה