ברכה לחג הפסח

כפי שאתה אמור לראות...

אם זה "כתוב בתורה" ועבורך זה מספיק זה אומר שלא בדקת את נכונות האמונה... לא אני קבעתי שלא בדקת אלא אתה שחוזר על כך שאם זה כתוב בתורה אין צורך לבדוק האם זה נכון או לא.
 
אם בא לך...

אתה יכול להסביר לי(לנו) מה ההגדרה שלך למילה "אמונה". אם לא בא לך אז לא.................
 
למעלה