ברוך דיין האמת.

ברוך דיין האמת.

הרב אליהו אלפסי מרמת שלמה בירושלים השיב את נשמתו לבוראו בערב יום הדין ממש. אדם גדול ויקר, בין השאר היה משמשו של הבבא סאלי. הלויתו תצא בשעה 11 מביתו ברמת שלמה.
 
ברוך דיין האמת

אני ממש מזועזע!!! בשנים האחרונות הוא היה משותתק בחצי מגופו הקדוש, אהה הצדיק רבי אליהו - אני לא מאמין שאני עומד לכתוב עליו זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. צדיק ותמים וישר דרך, קיבל עליו יסורים רבים וגדולים באהבה רבה, שימש כגבאו המסור של הבאבא סאלי זיע"א, היה מקובל על ציבור ענק ששיחר לפתחו, אנינזכר בערגה בסעודות מלוה מלכה שהיינו עורכים בביתו ברמת שלמה בירושלים. היה אדם נחבא אל הכלים (שלדעת רבים רבים הוא יכול היה להיות ענק מבחינה ציבורית, אך העדיף תמיד להתחבא תחת מעטה של גבאות, גם לאחר פטירת רבו) לא עשה רעש סביבו, ידועים מופתיו הגדולים והרבים, לי אישית ולבני משפחתי מספר גילויים אודות גדלותו הרבה.
 

BigKay

New member
קראתי פעם ספר לילדים עם סיפוריו על

הבאבא סאלי זצ"ל. מה אני אגיד לך, סיפורים דמיוניים שאפילו על הבעש"ט לא שמעו.
 
למעלה