ברוך דיין האמת

רבה של אנטוורפן בבלגיה.

זה הטקסט בגוף הקובץ שצירפתי: נפלה עטרת ראשינו הורם הנזר והוסרה העטרה בצער עמוק ויגון קודר הננו מודיעים על הסתלקותו של כבוד מרן הגאון האדיר הצדיק המפורסם חו"פ מרא דכולא תלמודא גריס באורייתא תדירא ולא מחזיק טיבותא לנפשיה מרן הרב אלטר אליהו הלוי רובינשטיין זצ"ל אב"ד דקהלתינו שעלה לשמי מרומים לדאבון לב כולנו וכו'. השעה מאוחרת לפני כניסת השבת, ולכן אין לי פנאי לסיים את כל הטקסט. אבל מה שכן. אביע הערכה לפורום חרדים של תפוז, לעומת חדרי חרדים של הייד פארק. הכנסת גם שם את הקובץ, וכעת השבת ממשמשת. איני נוהג לחלל חלילה שבת ע"י המחשב. אבל יש שם מנהל דייקני מאד. ששלח לי הודעה בזה הלשון: נשלח ב - 17:56 27/5/2005 ------------------------------------------------------------ תפתח בבקשה את האשכול מחדש ובכותרת תכתוב את שמו של הרב שנפטר. זה לא טרוויה. נו נו. שיחפש עיתונאי אחרת שיעמוד ניצב לפקודותיו בשעות אלו שלפני השבת. בשורות טובות. שבת שלום.
 
לפי התגובה, ניתן להבין מי האדם

מי האדם שמאחורי הניק. כעת ערב שבת. שבת ממשמשת ובאה. ממני, אותו מנהל לא מנע כל מידע. איני עובד במשכורת ולא בהתנדבות. זו הודעה חשובה לציבור, ומאידך אם מדובר בערב שבת, זמן קצר לפני כניסת שבת המלכה, אפשר להתייחס. כנראה דוידקון לו היה שוטר, והיה תופס אדם עם שטריימל חוצה את ז'בוטינסקי ברמזור ירוק כשאין מכוניות, היה וודאי עוצרו. כי אלו החוקים.
 
תיקון קל לדברים שכתבתי

'כנראה דוידקון לו היה שוטר, והיה תופס אדם עם שטריימל חוצה את ז'בוטינסקי ברמזור ירוק בעת הצפצוף השני כשאין מכוניות, היה וודאי עוצרו. כי אלו החוקים...
 
למעלה