בקשת עזרה

בקשת עזרה

האם יש מישהו מאנ"ש שיש לו משאית ויש באפשרותו להעביר תכולת דירה? ובהתחשב במצבנו הכלכלי האם ישנה אפשרות למחיר סביר? וכל הפונים והמסייעים יבורכו מפי עליון אמן.
 
באיזה אזור בארץ?

יש לי מוביל קבוע באיזור י-ם שהוא גם זול וגם מעולה. דבר איתי אם זה מתאים לך.
 
למעלה