בקשר לשבת קודש

ושאלונת ..

בס"ד לעיני'ין תפילה - אסור לומר כשיחפים. זה גם לגבי ברכות קצרות? (שהכל,בורא פרי העץ,מזונות וכו'..)
 
למעלה