בקיצור נתפלל שהמערכת תשנה כיוון במקום ליוון לישראל ושכל.....

בקיצור נתפלל שהמערכת תשנה כיוון במקום ליוון לישראל ושכל.....

נתפלל כדי שהמערכת תבוא לכאן ויהייה שלג לא רק לחרמון אלא גם לצפון ומרכז והרי הנגב לפחות שהשלג יתחעל מ 500 מטר ....
 
למעלה