בעיה בקוד לבניית סקר

בעיה בקוד לבניית סקר

בניתי סקר פשוט ביותר ויש לי הודעת שגיאה -אני לא יודע מה הבעיה אני אצרף לפה את הקוד -מקווה שתוכלו לעזור הקוד:
<% answer = Request.Form ("answer") answer=CInt(answer) set ocon=Server.CreateObject("ADODB.Connection") ocon.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & _ "Dbq=" & Server.MapPath("db\poll.mdb") & ";" & _ "Uid=admin;" & _ "Pwd=;" ocon.Execute "INSERT INTO TheAnswer(answer) VALUES ('" & answer & "')" set ocon = server.createobject("ADODB.connection") ocon.open "driver={microsoft access driver (*.mdb)}; dbq=db/poll.mdb" set ors = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") mysql = "SELECT * FROM TheAnswer where answer=1" Response.Write"<font face='Arial' size='2' color='white'><b> ירון </b></font>" Response.Write"<br />" Response.Write ors.RecordCount Response.Write "<font face='Arial' size='2' color='white'><b> הצבעות </b></font>" set ocon = server.createobject("ADODB.connection") ocon.open "driver={microsoft access driver (*.mdb)}; dbq=db/poll.mdb" set ors = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") mysql = "SELECT * FROM TheAnswer where answer=2" Response.Write"<br />" Response.Write"<font face='Arial' size='2' color='white'><b> מיכל </b></font>" Response.Write"<br />" Response.Write ors.RecordCount Response.Write "<font face='Arial' size='2' color='white'><b> הצבעות </b></font>" set ocon = server.createobject("ADODB.connection") ocon.open "driver={microsoft access driver (*.mdb)}; dbq=db/poll.mdb" set ors = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") mysql = "SELECT * FROM TheAnswer where answer=3" Response.Write"<br />" Response.Write"<font face='Arial' size='2' color='white'><b> מאור </b></font>" Response.Write"<br />" Response.Write ors.RecordCount Response.Write "<font face='Arial' size='2' color='white'><b> הצבעות </b></font>" set ocon = server.createobject("ADODB.connection") ocon.open "driver={microsoft access driver (*.mdb)}; dbq=db/poll.mdb" set ors = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") mysql = "SELECT * FROM TheAnswer where answer=4" Response.Write"<br />" Response.Write"<font face='Arial' size='2' color='white'><b> מורגן </b></font>" Response.Write"<br />" Response.Write ors.RecordCount Response.Write "<font face='Arial' size='2' color='white'><b> הצבעות </b></font>" set ocon = server.createobject("ADODB.connection") ocon.open "driver={microsoft access driver (*.mdb)}; dbq=db/poll.mdb" set ors = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") mysql = "SELECT * FROM TheAnswer where answer=5" Response.Write"<br />" Response.Write"<font face='Arial' size='2' color='white'><b> מורן </b></font>" Response.Write"<br />" Response.Write ors.RecordCount Response.Write "<font face='Arial' size='2' color='white'><b> הצבעות </b></font>" ocon.Execute(mysql) ors.Close set ors = Nothing ocon.Close set ocon = Nothing %>​
 
זה פשוט לא מצביע וזה גם לא עובר לעמוד האחר

זה פשוט לא מצביע וזה גם לא עובר לעמוד האחר עם התוצאות של הסקר ..
 
השגיאה המציונת בחלון היא

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] ‏‏על הפעולה להשתמש בשאילתה הניתנת לעדכון. וזה כותב על השורה :
ocon.Execute "INSERT INTO TheAnswer(answer) VALUES ('" & answer & "')"​
 

ברק קרב

New member
נדמה לי ששכחת גרשיים

ocon.Execute "INSERT INTO TheAnswer("answer") VALUES ('" & answer & "')"​
 
לא זה לא זה כי אני כאילו מכניס לעמודה בטבלה

לא זה לא זה כי אני כאילו מכניס לעמודה בטבלה אז לא צריך גרשיים
 
הצלחתי לסדר אבל יש עכשיו שגיאה חדשה...

אחרי שאני הורדתי את זה : Response.Write ors.RecordCount זה הסתדר..אבל זה לא מציג כלום. אז איך אני יכול להציג את התוצאות ? דרך זה : mysql = "SELECT * FROM TheAnswer where answer=1" איך אני יכול להכניס בתוצאה מספר ?
 
איך אפשר לעשות מונה ובדיקת תאים ?

1.איך אני יכול לעשות מונה ספירה לתאים שבקובץ אקסס ? 2.איך אני יכול לבדוק כמה תאים יש לי בטבלה .. ונגיד אם מוציאים תא אז זה ירד.. בטוח יש איזשהי פקודה שמביאה את מספר התאים ,לא?
 
אין ממש הבדל ..

וניסתי להשתמש וזה לא מדפיס. כתבתי : oRS.Open mySQL,ocon ולאחר מכן Response.Write "" & oRS.RecordCount & "" וזה לא פעל ..
 

בסג

New member
אנא קרא ../images/Emo26.gifשוב../images/Emo36.gif את ההודעה המקושרת

ואת המאמר המקושר שם שמדבר על סוגי נעילות ודרך השימוש בהן.
 
קראתי שוב והוספתי ועדיין יש שגיאה.

אני עושה : mySQL = "SELECT * FROM TheAnswer WHERE answer=2" oRS.LockType = 3 oRS.Open mySQL ואחרכך Response.Write "" & oRS.RecordCount & "" ואז זה כותב : ADODB.Recordset (0x800A0E79) ‏‏הפעולה אינה מותרת כאשר האובייקט פתוח. ומצביע על השורה oRS.LockType = 3
 

בסג

New member
נראה שזה אומר שכבר השתמשת בoRS קודם

ולא סגרת אותו. האמנם?
 
אבל זה על המחשב שלי וזה כן מתכבה

אבל זה על המחשב שלי וזה כן מתכבה וגם בלי קשר אני מעדיף מסד .. אתה יכול אולי לעזור לי לפתור את הבעיה בבקשה?
 

Imanuel17

New member
אני לא ממש מבין מה עשיתה פה, הכל מבולגן

אולי נסה לקחת את הסקר שלי ובמקום לעשות שם Application תעשה למשל ObjectRecordset.fields("option1").vlue = ObjectRecordset.fields("option1").vlue + 1
 
למעלה