"בני אדם לא זהירים לבלוע אדם חי"

"בני אדם לא זהירים לבלוע אדם חי"

מדבקה שראיתי כעת על תחנת אוטובוס: "זהירים הם בני אדם שלא לבלוע נמלה חיה, ואין הם זהירים שלא לבלוע אדם חי" (הרה"ק ר` ברוך ממעז`יבוז זיע"א). * נזכרתי באימרה של אחד האדמו"רים זיע"א: "אנכי תולעת ולא איש.." - "עדיף היה לי לאכול תולעת - שעוברים עליה כמה וכמה איסורים - מאשר לאכול אדם". (הדברים נאמרים בלי קשר לחבר או חברים מסויימים בפורום חלילה!!!)
 
למעלה