בנוגע ליום "בחירה"

מצב
הנושא נעול.

basonh

New member
בנוגע ליום "בחירה"

בנוגע ליום "בחירה"
התחלתי לעבוד בחברה לפני כשנה, לאחר שיחרור משירות חובה. המשרה מלאה בת 50 שעות בשבוע. שמעתי שיש יום בחירה בשנה , אילו ימים אלו? והאם אני מקבל שכר לאותו יום?, האם יום הבחירות שיגיע לא עובדים ומקבלים שכר? האם המעסיק חייב לקבל את העובדה שאני רוצה לדוגמא ביום של פורים להשתמש ביום בחירה? מתי מקבלים דמי הבראה ולפני מה זה מחושב?
 
תשובה

בנוגע ליום "בחירה"
התחלתי לעבוד בחברה לפני כשנה, לאחר שיחרור משירות חובה. המשרה מלאה בת 50 שעות בשבוע. שמעתי שיש יום בחירה בשנה , אילו ימים אלו? והאם אני מקבל שכר לאותו יום?, האם יום הבחירות שיגיע לא עובדים ומקבלים שכר? האם המעסיק חייב לקבל את העובדה שאני רוצה לדוגמא ביום של פורים להשתמש ביום בחירה? מתי מקבלים דמי הבראה ולפני מה זה מחושב?
תשובה
יום בחירה: במגזר הציבורי ובמקומות עבודה מאורגנים, קיימת זכות לימי בחירה. אילו ימים ניתן לבחור, ודרך ההודעה למעביד משתנה ממקום עבודנה למקום עבודה, ואני מציעה שתברר זאת מול משאבי אנוש / כוח אדם או הועד. הזכות הזו מקנה לעובד יום היעדרות בשכר. דמי הבראה: עובד זכאי לתשלום דמי הבראה רק לאחר שהשלים שנת עבודה ראשונה אצל המעביד. צו הרחבה קובע סכום מינימאלי לתשלום עבור כל יום הבראה. התעריף ליום הבראה עומד כיום על-סך : במגזר הפרטי – 307 ₪ ליום; במגזר הציבורי – 347 ₪ ליום. הזכאות לדמי הבראה מחושבת באופן יחסי לאחוז המשרה של העובד. לדוגמא: עובד המועסק 50% מישרה יהיה זכאי למחצית המכסה השנתית המגיעה לו עפ"י הוותק שלו אצל המעביד. מועד תשלום דמי הבראה הינו בחודשי הקיץ יוני עד ספטמבר מידי שנה, או במועד אחר שהעובד הסכים לו בכתב. להלן טבלת הזכאות לדמי הבראה עפ"י הוותק במגזר הפרטי: ותק בשנים מכסת ימי הבראה בגין השנה ה - 1 5 - ימי הבראה 2 עד 3 שנות ותק 6 - ימי הבראה 4 עד 10 שנות ותק 7 - ימי הבראה 11 עד 15 שנות ותק 8 - ימי הבראה 16 עד 19 שנות ותק 9 - ימי הבראה בגין השנה ה - 20 ואילך 10 - ימי הבראה
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה