במקום המתנחלות הוזמנו הורי מחבלים

במקום המתנחלות הוזמנו הורי מחבלים

הגימנסיה בהרצליה ביטל השתתפות מתנחלות בדיון בגימנסיה בטענה שכשהן היו בבעמונה הן עברו על החוק. במקום המתנחלות, הוזמנו הורי מחבלים... (Ynet)
 
למעלה