"בלעדי ללקוחות בזק בנלאומי"

"בלעדי ללקוחות בזק בנלאומי"

מישהו יודע איזה קטע שם בלעדי? כל הקטעים שם מופיעים גם בראשי!
 
למעלה