בלבלית קטנה שלי- כנסי

בלבלית קטנה שלי- כנסי

"כאשר האדם, אבי ההרס, ההרס העצמי, פוצע את עצמו, פצע זה הוא המכריחו לחיות" -ניטשה הלא כאילן האדם. ככל אשר ירבה לשאוף אלעל ואל אור, יגבירו שרשיו כמיהתם ארצה, מטה, לחושך , לתהום ולרשע". -"כה אמר זרתוסטרא", ניטשה ענקית מקסימונת שלי, המשך יום מקסים ומענג עלי לצאת לישיבה, אך אשוב במהרה לעלות עוד ים חיוכים על פניך המקסימות הגמדון הישנוני א' גמדות הסוכנות הראשית לגמדים מארץ הפלאים
 
למעלה