ביטול שיק

ביטול שיק

חברת האחזקה המטפלת בבנין שבו אנו גרים פשטה רגל , אני מתכוון לבטל את השיקים שבעבורם לא ניתן לנו שירות. 1.האם זה חוקי? 2.האם נושי החברה יוכלו לתבוע ממני בעתיד את הכסף?
 
למעלה