ביטול חמץ

golan heights

New member
ביטול חמץ

מובא בהלכה שכאשר שליח מבטל את חמצו של בעל הבית הוא נוקט בנוסח "כל חמירא דאיכא ברשות פלוני...".
האם כאשר בן או בת מבטלים חמץ בבית אביהם, אך אביהם לא מינה אותם שליחים (אין סיכוי שהוא יעשה את זה),
א. האם זה תופס בכלל כאשר הוא לא מינה אותם לשליחים?
ב. האם יש להקפיד לנקוט בנוסח "כל חמירא דאיכא ברשות אבי פלוני..." או שאין זה מעכב כלל? [כי לכאורה החמץ כלל לא ברשותי]

תודה ופסח כשר.
 
תשובה

א.אם ביטל לא מדעת בעל הבית לא מועיל, ואם אחר כך נודע לבעל הבית [מסתבר שצריך להודיע לו בכל זאת גם אם אחרי..] ונוח לו בזה, מועיל.
אבל, כמובן כל זה כשבעל הבית באמת מתנהג לחמץ כמבוטל ולא אוכל פותח וכד'.

ב.נכון לכן את אומרת בפירוש ברשות אבי, את שליחה לבטל את החמץ שלו שברשותו.
 

golan heights

New member
למה לא לזכות אותו שלא ברצונו?

אין סיכוי בעולם להגיד לו. והוא לא נוגע בחמץ הוא מתנהג אליו כמבוטל. אין דרך להתחמק מליידע??
 
תגובה

אני לא מונח בסוגיא, לזכות אפשר למשל בזה שמוכרים לו והוא לא עובר על בל יראה ובל ימצא כי נוח לו בזה, אבל לבטל למישהו משהו בלי שהוא יודע זה לא ניתן לכאורה הלכתית כי זה כמו להפוך לו את הממון לעפר וזה לא ניתן בלי רשותו בשונה מלמכור לו לגוי על מנת שלא לעבור על איסור.

אולי בימינו שנוהגים לנקות ולא ישאר כלום הוא לא יעבור בכל מקרה [ כי המכירה תתפוס על מה שסגור ונשאר] , לא יודע צריך לשאול רב.
 
ובכל אופן בבית אביך המצוה והאיסור לא עליך

כך שאם אין ממנו רשות לקיים משהו מכל סיבה שהיא, גם הבעיה שלו ולא שלך.
 

golan heights

New member
שאלתי את הרב מוצפי:

שאלה - 120034
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אני יכולה בתור רווקה לעשות ביטול חמץ ללא קבלת רשותו של אבי שאינו שומר תו"מ, האם הביטול תופס ואני נחשבת שליחה שלו?
אין מציאות של לבקש ממנו.
תשובה
בהחלט אפשר, כי זכין לאדם שלא בפניו.
 
תגובה

זכינו שיש פתרון, אני העתקתי מ"כי בא מועד הלכות פסח חלק א' "
דף מא הלכה יז :
".....ואם ביטל את חמצו של בעל הבית שלא מדעתו אין ביטולו כלום, ואם אחר כך נודע לבעל הבית שביטל לו והיה לו נוח מכך ביטולו ביטול."
[חוקת הפסח אות י']
 

asaf2000

New member
אני שאלתי פוסק בדיוק את השאלה הזו

הוא אמר לי "אל תתעסק עם זה".
 

אופירA

New member
מנהל
אני מבינה את שתי סוגי התשובות

אם זה גורם לך להתעסקות ולטרדה רגשית - צודק הפוסק שאומר שאתה לא צריך להתעסק עם זה. תמכור את החמץ שלך, ואל תתעסק במצוות של אחרים, בפרט כאשר זה מסבך אותך רגשית.

אבל אם זה לא מסבך אותה רגשית, ואין לה בעיה למכור בשביל אבא שלה את החמץ וגם בשביל עצמה, אז מה הבעיה שתמכור? אי אפשר לדעת אם זה יתפוס או לא יתפוס, וזה לא משנה. הרי אין לה עבירה אם זה לא יתפוס.
ואם יתברר עוד כמה שנים, שזה היה ניחא ליה, אז היא תדע למפרע שבעצם היא זיכתה אותו שלא בפניו.
כי ברור שכשהוא יבין מה המשמעות של הדברים זה יהיה ניחא ליה. אז כל עוד הוא לא מבין מה משמעות הדברים, הרי אפשר להניח שניחא ליה, כי לא מפריע לו שהיא תמכור לו את החמץ בלי לערב אותו ובלי ידיעתו, כי יודעים שהוא לא מתכוון בכוונה ברורה להיות בעלים של חמץ בפסח, להכעיס ודווקא בגלל שהקב"ה ציווה שלא יהיה לך חמץ בפסח!
 

asaf2000

New member
אני ארחיב מעט

בהתחלה שאלתי את הרב שלי אם אוכל לעשות שטר מכירת חמץ עבור אבא שלי שאינו שומר מצוות, ואפילו בהסכמתו, ואם הוא ישתמש בחמץ במהלך הפסח זה יהיה גזל מגוי שאולי חמור פחות. הרב אמר לי שבשביל מכירת חמץ צריך למכור גם שטח כלשהו בבית כפי שמפורט גם בשטר המכירה, גם לזה קיבלתי את הסכמתו של אבי. הרב הפנה אותי לפוסק גדול בבית דינו של הרב קרליץ בבני ברק, הסברתי לו את רצוני ואמרתי לו שאבי מסכים, הוא אמר לי באופן חד משמעי "אל תתעסק עם זה".

מבחינת ההגיון אני מסכים עם כל מה שכתבת, אני לא מבין למה הפוסק הורה לי לוותר על הרעיון.
 

אופירA

New member
מנהל
חבל שלא שאלת אותו במקום.

יכול להיות שבגלל שאבא מתכוון להשתמש בחמץ המכור, אז יש פה הרבה עניינים, שאין סיבה להיכנס אליהם כדי לזכות אדם חילוני שאין לו עניין לקיים את המצווה בעצמו.
אולי הגזל חמור יותר?
אולי יש מצבים שבמקום לזכות אותו במצווה, עוד יהיה מצב שדווקא המכירה הזו תגרום לו לעבירה, ויש לפוסק ספיקות שונים, והוא מעדיף את ה"שב ועל תעשה" על התסבוכת הזו?
 
למעלה