ביטוח לאומי ומעבר לארה"ב

קסם2012

New member
ביטוח לאומי ומעבר לארה"ב

שלום,
בעלי קיבל הצעת עבודה בארצות הברית. אנחנו נעבור יחד אך אני לא אוכל לעבוד.
אישור השהייה תקף לשנתיים וחודשים (בתקווה להיות שם ולהמשיך אותו הלאה)

השאלה שלי,
האם אנחנו צריכים להמשיך לשלם ביטוח לאומי בארץ? או שאנחנו צריכים לחתום על מסמך כלשהו שמוותר על הזכויות שלנו כמו כן על החובות וזה בעצם
יפטור אותנו מתשלום בישראל.
יחד עם זה האם מומלץ לוותר על הזכויות האלו? מה היתרונות ומה החסרונות?

אודה לתשובה אינפורמטיבית או הפנייה לגורם מוסמך.
יום נפלא
 
עיינו בקישור תושב ישראל השוהה בחו"ל בכל סעיף

תושב ישראל השוהה בחו"ל

אדם שמוגדר כתושב ישראל על פי החוק, חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי, והוא זכאי לקצבאות הביטוח הלאומי, לפי הכללים שנקבעו בחוק.

תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם בתקופה שהוא שוהה בחו"ל. פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהייה בחו"ל, עלול לשלול את זכאותך לקבלת שירותים רפואיים לכמה חודשים, לכן חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח.

לאחר שקראתם את כל ההסברים שבקישור במידה ולא ברור אפשר לשאול שוב.

בהצלחה.
 

קסם2012

New member
לשלם מיסים וביטוחים בחו"ל

תודה על התגובה.

אבל אם אנחנו לא נקרא תושב השוהה בחו"ל, אלה אנחנו עוברים לעבוד שם ולשלם שם מיסים וביטוח בריאות?
האם אנחנו נאלץ לשלם פעמיים גם בישראל וגם בארה"ב?

אילו צעדים יש לעשות ולאן לפנות כדי ליידע את ביטוח לאומי שאנחנו לא מתכננים לגור בישראל לפחות כמה שנים.
אילו חובות לא נצטרך לשלם? ועל אילו דברים נאלץ לוותר?

בברכה,
 
לא תאלצו לשלם פעמיים אך באם תרצו בעתיד לקבל

טיפול יהיה עליכם לעמוד בתקופת המתנה ראו הסבר :תושב ישראל השוהה בחו"ל - תקופת המתנה לקבלת שירותים רפואיים

תושב ישראל ששהה בחו"ל שנתיים רצופות או יותר, ולא שילם דמי ביטוח בריאות תקופה של 12 חודשים לפחות, וכן מי ששהה בחו"ל וחדל להיות תושבי ישראל, יהיו זכאים לשירותי בריאות בארץ רק לאחר תקופת המתנה, בהתאם לכללים המפורטים בהמשך.
קיימת אפשרות לפדות את תקופת ההמתנה בתשלום מיוחד, ולקבל את השירותים הרפואיים מיד עם סיום התשלום.

חישוב תקופת ההמתנה

מי ששהה בחו"ל עד לתאריך 01.11.2008 - תחושב עבורו תקופת המתנה של 2 חודשים בעבור כל שנה ששהה בחו"ל.


מי ששהה בחו"ל לאחר תאריך 01.11.2008 - תחושב עבורו תקופת המתנה של 1 חודש בעבור כל שנה ששהה בחול.


בכל מקרה, תקופת ההמתנה המרבית היא 6 חודשים.


כשנת היעדרות מן הארץ (שנה ששהה בחו"ל) נחשבת תקופה של 12 חודשים שבמהלכן שהה אדם מחוץ לגבולות ישראל לפחות 183 ימים (גם אם אינם רצופים).


דוגמה :
אדם שהה בחו"ל בתקופה מ-10.2007 עד 10.2010


- עבור השנה הראשונה שבה שהה בחו"ל, מ- 10.2007 עד 10.2008 - תחושב לו תקופת המתנה של חודשיים.
- עבור השנה השנייה שבה שהה בחו"ל, מ- 10.2008 עד 10.2009 - תחושב לו תקופת המתנה של חודש.
- עבור השנה השלישית בה שהה בחו"ל מ-10.2009 עד 10.2010 - גם כן תחושב לו תקופת המתנה של חודש.

תקופת ההמתנה המצטברת שתיקבע לו היא - 4 חודשים.

ביצוע תקופת המתנה

חודש המתנה הוא תקופה של 25 ימי שהייה רצופים בישראל.
מי שיצא מישראל לפני שהשלים 25 ימים רצופים של שהייה בישראל - לא יובאו בחשבון ימי השהייה האלה בישראל לצורך חישוב תקופת ההמתנה.
כדי להשלים את תקופת ההמתנה, על התושב להמתין 25 ימים כפול מספר החודשים שנקבעו לו כתקופת המתנה.

דוגמה
אדם שנקבעו לו 4 חודשי המתנה

אם הוא ישהה בישראל 100 ימים רצופים (4 פעמים 25 ימים) - הרי שהשלים את תקופת ההמתנה שנקבעה לו, והוא יהיה זכאי לקבל שירותי בריאות.

אם לחילופין הוא ישהה בישראל 40 ימים רצופים, ולאחר מכן ייצא לחו"ל - הרי שמתוך תקופת שהותו בארץ יובאו בחשבון לצורך חישוב תקופת ההמתנה אך ורק 25 ימים, כלומר הוא השלים חודש המתנה אחד.

לתשומת הלב,
גם בתקופת ההמתנה חייב האדם לשלם דמי ביטוח בריאות בהתאם לעיסוקו ו/או הכנסתו.חישוב תקופת המתנה למי שיוצאים לחו"ל לצורך עבודתם או לצורך קבלת טיפולים רפואיים

מי שנקבעה לו תקופת המתנה, ונאלץ לצאת לחו"ל ולשהות שם לצורך עבודתו או לצורך קבלת טיפולים רפואיים - מאחר שבמקרים אלו אין באפשרותו של האדם להמתין 25 ימים רצופים או יותר, מקנה לו חוק ביטוח בריאות ממלכתי את הזכות לחישוב שונה של תקופת ההמתנה.
בחישוב תקופת ההמתנה שלו יתעלמו מיציאותיו מהארץ, ויילקחו בחשבון לצורך השלמת תקופת ההמתנה כל הימים מיום כניסתו לארץ. ואולם כחודש המתנה ייחשב לו חודש קלנדרי מלא, כלומר 31, 30 ו-28 ימים, בהתאם למספר הימים באותו החודש.

דוגמה:
אדם עבר להתגורר עם משפחתו בחו"ל. בתום 10 שנים החליטה המשפחה לחזור לישראל, והוכרו כתושבים. כחודש לאחר חזרתו לארץ נשלח האדם מטעם מעסיקו הישראלי לעבוד בחו"ל ל-60 ימים. מאחר ששהה בחו"ל 10 שנים, נקבעה על פי החוק תקופת המתנה של 6 חודשים (התקופה המרבית).

בחישוב תקופת ההמתנה של אדם זה יתעלמו מיציאתו לחו"ל, ותקופה זו של 60 ימים תיחשב כאילו הוא שהה בארץ.

כדי שהביטוח הלאומי יחשב לך את תקופת ההמתנה באופן שונה, בשל עבודתך בחו"ל או בשל קבלת טיפולים רפואיים בחו"ל, עליך להמציא לסניף הביטוח הלאומי שבמקום מגוריו, למחלקת הגבייה, טופס בקשה כלהלן:

עובד שכיר אצל מעסיק ישראלי - ימציא טופס בקשת עובד שכיר לחישוב תקופת המתנה (בל/109) באמצעות המעסיק שלו.


עובד עצמאי - ימציא טופס בקשת עובד עצמאי לחישוב תקופת המתנה (בל/ 110). בטופס זה עליו להצהיר על הכנסותיו כעובד עצמאי (חובה לפתוח תיק במע"מ ובמס הכנסה).


מי ששוהה בחו"ל בשל טיפולים רפואיים - ימציא טופס בקשה לחישוב תקופת המתנה בשל טיפולים רפואיים (בל 111). לטופס זה עליו לצרף אישורים על כך שהסיבה העיקרית שהוא שוהה בחו"ל היא בשל טיפולים רפואיים.


או לפדות את התקופה הנדרשת ראו הסבר :תושב ישראל השוהה בחו"ל - תשלום מיוחד לפדיון תקופת ההמתנה

מי שחייב בתקופת המתנה עד לקבלת שירותי בריאות, יכול לפדות את תקופת ההמתנה על-ידי תשלום מיוחד הקבוע בחוק - 9,990 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) , בתשלום אחד או בכמה תשלומים (6 תשלומים לכל היותר) רצופים ושווים, ויוכל לקבל את השירותים הרפואיים עם סיום התשלום או התשלומים.

את התשלום אפשר לבצע בכרטיס אשראי באתר התשלומים, בטופס תשלום מיוחד עבור תקופת ההמתנה, או בהמחאה בנקאית, שאותה יש לשלוח לתחום ביטוח בריאות במוסד לביטוח לאומי במשרד הראשי (בדואר רשום או באמצעות כל סניף של הביטוח הלאומי). יש להקפיד שבכל המחאה יירשם הסכום המדויק של התשלום המיוחד, ושכל המחאה תהיה לכל אדם בנפרד.

אפשר לשלם את התשלום המיוחד גם בעת השהות בחו"ל, לפני ההגעה לארץ, ולהיות זכאי לשירותים הרפואיים עם ההגעה לארץ. ובתנאי שהמבוטח הוכיח שמרכז חייו חזר לישראל והוכר כתושב ישראל.

התשלום המיוחד לא יוחזר למשלם, בין אם הוא חזר לחיות בישראל ובין אם לאו (למעט במקרים חריגים). לכן, לפני שאתה משלם את התשלום המיוחד, חשוב מאוד שתבדוק אם אתה עומד בתנאים שבהם אדם מוכר כתושב חוזר.

במסגרת מבצע של משרד הקליטה לתושבים חוזרים, מי שהוכר כתושב חוזר על ידי משרד הקליטה ושילם את התשלום לפדיון תקופת ההמתנה לביטוח הלאומי, עשוי להיות זכאי להחזר ממשרד הקליטה על הסכום ששילם. פרטים על ההחזר ועל תנאי הזכאות להחזר תוכל למצוא באתר משרד הקליטה.

כמו כן ראו את זכויותיכם וחובותכם כתושבים חוזרים.

אגב כל הפרטים בקישור המלא שהעברתי.

בהצלחה.
 
למעלה