ביום א 22 לאפריל ייערך מרתון לונדון ועוד מרתונים ב

ביום א 22 לאפריל ייערך מרתון לונדון ועוד מרתונים ב

מרתון לונדון -אחד מששת המרתונים הגדולים ייערך ביום א 22/4/2018 .
ביום א ייערכו מרתונים נוספים ברחבי תבל והם:
מרתון אגדיר -מרוקו
מרתון אנטורפן-בלגיה
מרתון קרקוב-פולין
מרתון אנסחדה-הולנד
מרתון פאדובה-איטליה
מרתון ציריך-שוויץ
מרתוןוינה-אוסטריה
 
למעלה