ביוב נשפך לרחוב והמועצה המקומית אדישה

I Gabe

New member
ביוב נשפך לרחוב והמועצה המקומית אדישה

שלום רב,

מזה כחודשיים זולגים מי ביוב מחצר בית משותף בבית דגן לרחוב, קרי לשטח ציבורי. מדובר בקטע רחוב (סמטה) להולכי רגל שמשמש את אוכלוסיית הסביבה, קשישים, ילדים בדרכם לבית הספר ועוד. מבדיקה של תאגיד המים והביוב של חולון אשר משרת גם את בית דגן עולה שהבעייה היא בקו הביוב של אותו בניין ובסמכות ואחריות המועצה המקומית לנקוט בצעדי אכיפה למען בריאות הציבור ואיכות הסביבה. דיירי אותו בניין מודעים היטב לבעייה אך מסרבים לטפל בה.

חרף פניות חוזרות ונשנות למועצה, לרבות פנייה אישית לראש המועצה, לא נראה שהמועצה נוקטת צעדים כלשהם והמצב נמשך זמן רב ואף מחמיר. בתי הסביבה סובלים מצחנה נוראית, הולכי רגל עושים את דרכם בתוך הביוב או נאלצים לעשות סיבוב רגלי גדול וללכת בדרך חלופית.

שאלתי: איזה פעולות נוספות ניתן לבצע ואיזה גופים נוספים ניתן לגייס כדי שמשהו ייעשה בנדון?

בתודה מראש.
 

ב ר ז י ל י

Active member
מנהל
נראה לי שיש שתי כתובות

1. תאגיד המים שמקבל תשלום עבור הטיפול בביוב ועליו לדאוג תמורת הכסף שהוא מקבל שהביוב יזרום לאן שצריך ולא לרחוב.
2. הרשות המקומית שלמרות שהתנערה מהטיפול בביוב ע"י מסירתו לתאגיד חייבת לדאוג לרשות מקומית נקיה.
-
דרך פעולה מוצעת -
לא ברור לי מה פירוש: "לא נראה לי שהמועצה נוקטת בצעדים כל שהם" - מה השיבו במועצה לפנייתכם? האם הפניה נעשתה בכתב? האם התשובה נעשתה בכתב?
לטעמי יש לפנות באופן מיידי למועצה בכתב כדי שהעניין יהיה מתועד ולפי תשובתה או אי תשובתה לפנות לנציב קבילות הציבור במשרד מבקר המדינה, יש לו גם אתר באינטרנט - מתפקידו לדאוג שהרשויות המקומיות יתייחסו לפניית אזרח, ישיבו ויגיבו לה, תלונתכם אליו צריכה להיות על חוסר תגובת המועצה ועל אי פעולתה לפתרון הבעיה (לא על הנזילה עצמה)..
ויחד עם זה ללחוץ חזק על הרשות כולל הבא דגימות של הבעיה למשרדיה כדי שיבינו במה מדובר - לא להרפות.
 

I Gabe

New member
תודה ולהלן התייחסותי

תגובת המועצה: כל מה שנוגע לביוב יש להפנות לתאגיד המים והביוב
תגובת התאגיד: נזילת הביוב מקטע קו פרטי ולכן לא עניינינו. מפני שזה זורם ברחוב, זה עניין של המועצה.
תגובת המועצה על הנ"ל: אם הבעיה היא בקטע קו פרטי, זה עניין פרטי. אין לנו מה לעשות. זה שזורם ביוב ברחוב זה באמת מצער מאד אבל זבש"ך...

בכל מקרה, העניין הגיע לתכנית "יהיה בסדר" בגל"צ ונראה איך המועצה תשיב על זה בשידור.
 

ב ר ז י ל י

Active member
מנהל
זה שזורם ברחוב זבש"מ ולא זבש"כ

אני בטוח שלפי חוקי עזר עירוניים בבית דגן אסור לשפוך פסולת בדרך ואין הבדל בין שפיכת ביוב לשפיכת פח הזבל הפרטי שלך.
מעבר לזה בארנונה שאתה משלם יש גם סכום המיועד לנקיון הישוב.
-
דרישתך למועצה לא צריכה להיות שהם יתקנו את צינור הביוב הפרטי אלא שהם יטפלו בשופך הפסולת שמזהם את הדרך וינקו את הזוהמה..
הפניה לנציב הקבילות צריכה להיות על שהרשות אינה דואגת לנקיון הישוב ומתנערת ממך בנימוק זבש"כ
 

I Gabe

New member
תודה


 
למעלה