בחלוף השנים

hada12

Member
פטנט (invention patent) מקנה הגנה לתקופה המתחילה ממועד הרישום והענקת הזכות ומסתיימת בחלוף עשרים שנים ממועד הגשת הבקשה".
אני רוצה להחליף, בבקשה, את הביטוי מסתיימת בחלוף עשרים שנים לביטוי המנוסח אחרת, זה בשביל תרגום באנגלית. אני רוצה נוסח אחר בעברית על מנת לכלול אותו גם בנוסח עברי וגם בנוסח לועזי המשתמש בביטוי זה. הסיבה השלישית היא גם כדי למנוע העתקה של אחד לאחד של המקור. תודה מראש
 
למעלה