בוקר צח ושבוע לח!

מצב
הנושא נעול.

shaio

New member
בוקר צח ושבוע לח!

בוקר צח ושבוע לח!
אני רוצה לשאול שאלת-המשך לשאלה הזאתי. השאלה היא לגבי שכר בערבי חג. לגבי עובד ששכרו משולם בחוזה לפי שעת עבודה, ועובד ימים קבועים מסוימים לפי בקשת המעביד -- האם כאשר באחד הימים האלה חל ערב חג, והמעביד משבית את העסק, האם העובד יהיה זכאי לתשלום כלשהו או שהוא צריך להשלים עם אובדן השכר לאותו יום? תודה מראש.
 
היי שאיו

בוקר צח ושבוע לח!
אני רוצה לשאול שאלת-המשך לשאלה הזאתי. השאלה היא לגבי שכר בערבי חג. לגבי עובד ששכרו משולם בחוזה לפי שעת עבודה, ועובד ימים קבועים מסוימים לפי בקשת המעביד -- האם כאשר באחד הימים האלה חל ערב חג, והמעביד משבית את העסק, האם העובד יהיה זכאי לתשלום כלשהו או שהוא צריך להשלים עם אובדן השכר לאותו יום? תודה מראש.
היי שאיו
כן. המעביד אמור לשלם לו בגין אותו יום עבודה שנפל בערב חג אם זה אחד מימי העבודה הקבועים שלו. אפשרות אחרת היא: המעביד יכול לקבוע שזה יום חופש במקום העבודה ואז הוא רשאי לנכות את היום הזה ממכסת ימי החופש לה זכאי העובד. הוא זכאי לתשלום על יום זה אבל כאמור זה ינוכה מימי החופש. קביעת מועד החופשה היא זכות של המעסיק.
 

shaio

New member
ואם זה בדיעבד?

היי שאיו
כן. המעביד אמור לשלם לו בגין אותו יום עבודה שנפל בערב חג אם זה אחד מימי העבודה הקבועים שלו. אפשרות אחרת היא: המעביד יכול לקבוע שזה יום חופש במקום העבודה ואז הוא רשאי לנכות את היום הזה ממכסת ימי החופש לה זכאי העובד. הוא זכאי לתשלום על יום זה אבל כאמור זה ינוכה מימי החופש. קביעת מועד החופשה היא זכות של המעסיק.
ואם זה בדיעבד?
כלומר - לאחר שנות ההעסקה מבקש העובד את המגיע לו? עדיין אפשר לסווג את הימים כחופשה? ועוד משהו: לכאורה ימי העבודה, מכסת השעות וכו' לא היו נקובים בחוזה, אולי אפילו נוסחו בחוזה ככאלה שייקבעו על ידי המעביד. מצד שני הם היו קבועים למשך תקופות של כמה חודשים בכל פעם. האם זה משפיע על התשובה?
 
שתי אופציות

ואם זה בדיעבד?
כלומר - לאחר שנות ההעסקה מבקש העובד את המגיע לו? עדיין אפשר לסווג את הימים כחופשה? ועוד משהו: לכאורה ימי העבודה, מכסת השעות וכו' לא היו נקובים בחוזה, אולי אפילו נוסחו בחוזה ככאלה שייקבעו על ידי המעביד. מצד שני הם היו קבועים למשך תקופות של כמה חודשים בכל פעם. האם זה משפיע על התשובה?
שתי אופציות
משאלתך לא הבנתי אם העובד עדין עובד עם אותו מעסיק. בהנחה שהעובד לא עובד יותר - אז זה פשוט מאוד ולא ניתן לסווג זאת בדיעבד כחופשה. בשביל שטענת קיזוז כזו תעלה, צריך שבמקביל לתביעה על תשלום גמול של אותו יום, תעמוד תביעה של העובד כלפי המעביד על ימי חופשה שלא שולמו לו. רק אז אולי, יוכל המעסיק לטעון לקיזוז. טענה כזו היא חסרת ת"ל ומאוד בעיתית ולדעתי לא תעמוד למעסיק. אם אין ממה לקזז (אם אין ימי חופשה) - אז אין ממה לקזז. בהנחה שהוא כן עובד גם כעת - אז צריך קצת יותר להזהר: ככלל, מעסיק צריך להודיע לעובד מראש, שיום X הוא חופשה. אבל........ אם הטיעון הזה קצת יותר קל לשחק. המעסיק יכול לטעון כל מיני טענות, כגון: זה נוהג במקום העבודה, זה כך שנים וכו',וכו', הכל כתלות בסיטואציה הספציפית. אם ממילא יחסי עובד מעביד עומדים להסתיים בקרוב, לדעתי, הכי טוב זה לחכות. כאשר יסתימו היחסים אפשר יהיה לתבוע גמול על ימי עבודה אלו ובפני המעסיק נסגרה האופציה לטעון שזו היתה חופשה. לגבי העניין השני - בכנות, לא כ"כ הבנתי ממה אתה חושש, למה שזה ישפיע. אלא אם כן פיספסתי כאן משהו, אז זה ממש לא משפיע.
 

shaio

New member
תודה

שתי אופציות
משאלתך לא הבנתי אם העובד עדין עובד עם אותו מעסיק. בהנחה שהעובד לא עובד יותר - אז זה פשוט מאוד ולא ניתן לסווג זאת בדיעבד כחופשה. בשביל שטענת קיזוז כזו תעלה, צריך שבמקביל לתביעה על תשלום גמול של אותו יום, תעמוד תביעה של העובד כלפי המעביד על ימי חופשה שלא שולמו לו. רק אז אולי, יוכל המעסיק לטעון לקיזוז. טענה כזו היא חסרת ת"ל ומאוד בעיתית ולדעתי לא תעמוד למעסיק. אם אין ממה לקזז (אם אין ימי חופשה) - אז אין ממה לקזז. בהנחה שהוא כן עובד גם כעת - אז צריך קצת יותר להזהר: ככלל, מעסיק צריך להודיע לעובד מראש, שיום X הוא חופשה. אבל........ אם הטיעון הזה קצת יותר קל לשחק. המעסיק יכול לטעון כל מיני טענות, כגון: זה נוהג במקום העבודה, זה כך שנים וכו',וכו', הכל כתלות בסיטואציה הספציפית. אם ממילא יחסי עובד מעביד עומדים להסתיים בקרוב, לדעתי, הכי טוב זה לחכות. כאשר יסתימו היחסים אפשר יהיה לתבוע גמול על ימי עבודה אלו ובפני המעסיק נסגרה האופציה לטעון שזו היתה חופשה. לגבי העניין השני - בכנות, לא כ"כ הבנתי ממה אתה חושש, למה שזה ישפיע. אלא אם כן פיספסתי כאן משהו, אז זה ממש לא משפיע.
תודה
העובד כבר אינו עובד במקום העבודה. לגבי החוזה, המוגדר כחוזה קבלנות (למרבה החוצפה), אני חושש שהמעביד יטען שהיתה לו פררוגטיבה לקבוע שיום מסוים הוא כן או לא יום עבודה, בלי שהדבר ייחשב לחופשה. כמו פועל יומי. בגלל שהחוזה אינו מדבר על היקף משרה או כיו"ב.
 
מה שחשוב זה מה היה בפועל

תודה
העובד כבר אינו עובד במקום העבודה. לגבי החוזה, המוגדר כחוזה קבלנות (למרבה החוצפה), אני חושש שהמעביד יטען שהיתה לו פררוגטיבה לקבוע שיום מסוים הוא כן או לא יום עבודה, בלי שהדבר ייחשב לחופשה. כמו פועל יומי. בגלל שהחוזה אינו מדבר על היקף משרה או כיו"ב.
מה שחשוב זה מה היה בפועל
לדעתי, זה לא יעבור במבחן ביה"ד. מה שחשוב זה מה היה בפועל ופחות החוזה או אופן ניסוחו, אם בפועל אכן הוא לא היה עובד יומי, אז זה לא יעבור.
 

shaio

New member
../images/Emo51.gifוסופשבוע רגוע...

מה שחשוב זה מה היה בפועל
לדעתי, זה לא יעבור במבחן ביה"ד. מה שחשוב זה מה היה בפועל ופחות החוזה או אופן ניסוחו, אם בפועל אכן הוא לא היה עובד יומי, אז זה לא יעבור.
וסופשבוע רגוע...
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה