בוקר טוב.. מי מעדכן הבוקר מאורסים?

אילה 2006

New member
מאורסים...

מאורשים: ישכר הלמן ב"ר ראובן נתן שליט"א ישיבת ברכת משה ירושלים-------לאה בן נון ב"ר יצחק שליט"א סמינר תורני חסידי, בני ברק. פנחס הלוי מאנן (מן) ב"ר אורי מאיר הי"ו ישיבת בעלזא ראשל"צ, ירושלים-------חיה געלע פולק ב"ר ישראל הי"ו סמינר בית מלכה, ירושלים. אידי ברלינסקי ב"ר בנימין הי"ו ישיבה דחסידי דאראג, בני ברק--------רחל נחמה לואיס ב"ר משה מלך הי"ו סמינר סמינר בית מרים ירושלים, לונדון. יהושע קלפנר ב"ר מאיר הי"ו ישיבת נדבורנה, בני ברק-----גיטל ניימן ב"ר ישראל יעקב הי"ו, בני ברק. אהרן ברנד ב"ר מאיר הי"ו ישיבת ויז'ניץ ב"ב קרית ויזניץ, ב"ב--------חדוה ברכה רוזנברג ב"ר אברהם ישראל הי"ו סמינר ויז'ניץ, קרית ויזניץ, ב"ב. ישראל יוסף וינברג ב"ר יצחק הי"ו ישיבת 'חזון נחום' בני ברק, בית שמש---------מלכה הרשלר ב"ר אהרן הי"ו בני ברק. יתד נאמן: מאורסים: שמעון פוטאש בהר"ר אהרון דוד ה"רו מאור התלמוד תורת זאב סנהדריה המורחבת ירושלים------שולמית דבורה שטינברג בהר"ר אליהו דוד הי"ו הר נוף ירושלים. יהודה ליף ישיבת תפארת ישראל בני ברק----חייקי רובינשטיין סמינר החד/ש בית וגן ירושלים. מנחם שכטר ישיבת נחלת הלויים רכסים--------חדוה ליטוב סמינר דרכי רחל בית וגן ירושלים, הלל שורץ בהרה"ג יעקב משה ישיבת פונביז' בני ברק------מלכה רוזנברג בת הרה"ג שריאל סמינר הרב מאיר בני ברק. דוד חיים ברנט ב"ר מיכאל ישיבת עטרת ישראל פתח תקוה----טילה (טילי) קוסובר ב"ר אהרן הי"ו סמינר גייטסהד בני ברק.
 
למעלה