בוקר טוב לכולם

בוקר טוב לכולם ../images/Emo13.gif

שיהיה לכם אחלה של יום
לב אוהב/ ישראל בר-און http://www.youtube.com/watch?v=uPHe6ptJwao אדוני האל שבשמים הינה אני, מבטיח ומקיים, לא אני לא ממש קוסם, אני רק אחד שמתעורר כמו כולם. אדוני האל שבשמים הינה אני, מבטיח ומקיים, לא אני לא רוצה להיות קוסם, אני רק רוצה להיות בגובה העיניים. בבקשה תן לכולם טיפה של הגיון, בבקשה תן לכולם טיפה של רצון, תן לבני האדם לב אוהב הם צריכים אותו מאוד, ותודה לכם אדון וגברתי נעים לי מאוד. אדוני האל שבשמים הינה אני, שמח בחלקי אני יודע אדוני, שאני פרח סגול בגינה של פרחים אדומים. אדוני האל שבשמים הינה אני, שמח בחלקי כי גם היום אדוני, אני עומד מול המראה ומכריז, אני אוהב אותי. בבקשה תן לכולם טיפה של הגיון, בבקשה תן לכולם טיפה של רצון, תן לבני האדם לב אוהב הם צריכים אותו מאוד, ותודה לכם אדון וגברתי נעים לי מאוד (*5) בבקשה תן לכולם טיפה של הגיון, בבקשה תן לכולם טיפה של רצון, תן לבני האדם לב אוהב הם צריכים אותו מאוד, ותודה לכם אדון אדון וגברתי נעים לי מאוד.
 
למעלה