בבקשה, בבקשה , זערה בפענוח בדיקות..

בבקשה, בבקשה , זערה בפענוח בדיקות..

בעלי עשה בדיקות דם כי היה חולה-התקררות. נתנו לי גם לפי מה שהבנתי בדיקות לתפקודי כבד ולפי מה שקראתי באינטרנט אולי יש בעיה. האם בבקשה אפשר לפענח לי את התשובות לבדיקות? אני ממש לחוצה.. 100- 70 mg/dl 90 GLUCOSE 43- 17 mg/dl 26 UREA 1.17- 0.67 mg/dl 0.97 CREATININE 7.2- 3.5 mg/dl 5.9 URIC ACID 145.0- 135.0 mEq/L 139.8 SODIUM 5.1- 3.5 mEq/L 4.4 POTASSIUM 8.3- 6.6 g/dl 8.0 PROTEIN-TOTAL 10.50- 8.50 mg/dl 9.28 CALCIUM 5.2- 3.5 g/dl 4.5 ALBUMIN 5.0- 2.5 mg/dl 4.4 PHOSPHORUS 200.0- 110.0 mg/dl 177.2 CHOLESTEROL 150- 0 mg/dl 95 TRIGLYCERIDES 120- 40 mg/dl 62 CHOLESTEROL- HDL 130.0- 40.0 mg/dl 96.5 CHOLESTEROL-LDL calc - mg/dl 115 NON-HDL_CHOLESTEROL 1.2- 0.3 mg/dl 0.4 BILIRUBIN-TOTAL 0.29- 0.00 mg/dl 0.04 BILIRUBIN-DIRECT 35- 0 U/L 59 GOT (AST) 45- 0 U/L 135 GPT (ALT) 55- 0 U/L 54 GGT 130- 40 U/L 74 ALK. PHOSPHATASE 480- 230 U/L 365 LDH 200- 20 U/L 107 CK- CREATINE KINASE 10.8- 4.8 K/ul 8.7 WBC 6.10- 4.70 M/ul 4.39 RBC 17.5- 13.5 g/dl 13.2 HB 52.0- 42.0 % 39.3 HCT 31.0- 26.0 pg 30.0 MCH 36.7- 33.0 g/dl 33.5 MCHC 16.0- 11.0 % 12.9 RDW 94.0- 80.0 fL 89.7 MCV 75.0- 40.0 % 51.5 NEUT% 50.0- 20.0 % 36.9 LYM% 12.0- 2.0 % 5.0 MONO% 7.0- 0.0 % 4.5 EOS % 2.0- 0.0 % 0.4 BASO % 4.5- 0.0 % 1.6 LUC% 8.0- 1.9 K/ul 4.5 NEUT.abs 4.5- 0.9 K/ul 3.2 LYMP.abs 1.0- 0.2 K/ul 0.4 MONO.abs 0.6- 0.0 K/ul 0.4 EOS.abs 0.1- 0.0 K/ul 0.0 BASO abs 0.4- 0.0 0.1 LUC abs 15.0- 0.0 0.6 MACRO% 10.0- 0.0 0.3 MICRO % 10.0- 0.0 0.6 HYPER% 10.0- 0.0 0.9 HYPO % 10.0- 0.0 0.3 MICRO%/HYPO% 450- 150 K/ul 393 PLT 13.0- 4.0 fL 9.1 MPV 4.20- 0.35 mIU/L 1.56 TSH 670- 180 pmol/L 421 VITAMIN B12 45.0- 7.0 nmol/L 14.2 FOLIC ACID
 
בדיקות מעבדה

באופן כללי זה יהיה מאוד לא מקצועי לתת פיענוח לבדיקות מעבדה בלי להכיר את החולה ותלונותיו. ישנה הפרעה בתפקודי הכבד שיש לה אבחנה מבדלת מאוד רחבה. ממליץ להתייעץ תחילה עם רופא המשפחה.
 
למעלה