"באמצעות מחשבותינו אנו יוצרים את העולם" - בודהה

lightflake

New member
"באמצעות מחשבותינו אנו יוצרים את העולם" - בודהה

What is called 'mind' is a wondrous power residing in the Self. It causes all thoughts to arise. Apart from thoughts, there is no such thing as mind. Therefore, thought is the nature of mind. Apart from thoughts, there is no indepedent entity called the world. In deep sleep there are no thoughts, and there is no world. In the states of waking and dream, there are thoughts, and there is a world also. Just as the spider emits the thread (of the web) out of itself and again withdraws it into itself, likewise the mind projects the world out of itself and again resolves it into itself. Therefore, when the world appears (to be real), the Self does not appear; and when the Self appears (shines) the world does not appear.

- Ramana Maharishi
 

ארונצלה

New member
העולם

Having seen that you are a bundle of memories held together by attachment, step out and look from the outside. You may perceive for the first time something which is not memory. You cease to be Mr-so-and-so, busy about his own affairs. You are at last at peace. You realise that nothing was ever wrong with the world - you alone were wrong and now it is all over.
Sri NISARGADATTA MAHARAJ
 

ארונצלה

New member
מי אני, רמנה מהרשי

אינני הגוף הגשמי. אינני חמשת החושים. אינני איברי הדיבור, התנועה, האחיזה, סילוק הפסולת מהגוף, הרבייה. אינני חמשת הזרמים הוויטאליים. אינני, אפילו, ההכרה החושבת. כל זאת אינני.
 

מודטחדש

New member
כשה-"רמנה מהרשי" שבך

נתקל בקיר, האם ההתקלות הזו לא גורמת לכאב? ב-"
גוף הגשמי
" שאתה לא.
 
אין מישהו

 

מודטחדש

New member
כשיש כאב

הכאב הזה הוא לא מציאות מופשטת שנמצאת האוויר. מישהו חווה את הכאב. מיהו אותו מישהו?
 

מודטחדש

New member
זה מה שאתה

חווה ביומיום שלך? או שאלה ציטוטים שאתה פשוט זורק באוויר. מאמין במשהו שהוא לא חלק מהחיים שלך אבל עושה מוד-מייקינג כאילו זו המציאות הממשית שלך.
 

מודטחדש

New member
תן לי להבין

האם אתה חווה את זה ש-"אני חסר הצורה.נצחי ,לא נולד ולא מת"? או שזה משהו שאתה מבין באיטלקט, איזו ציטטה שאתה זורק באוויר ומקווה להפוך זאת למציאות חיים? כי המשפט הזה הוא אכן מציאות חיים. אבל מציאות חיים ברמת תודעה מסויימת, שמן הסתם, אתה עדיין לא נמצא בה. תסתכל בבקשה בראי ואמור לי האם מה שנשקף אליך זה "חסר הצורה"? קפוץ מהקומה ש-50 של בניין גבוה ותגיד לי אחר כך שאתה "נצחי ,לא נולד ולא מת". די. די עם המוד-מייקינג הזה.
 
למעלה