אתם לא יודעים מה כן שבר אותי

לגדול בלי אבא
נכות נפשית
תקופות של ריחוק חברתי
חזרה בתשובה טוטאלית והקרבה גדולה
כל אחד מאלה לא שבר אותי
ההתאהבות באנשים שפגעו בי
שהחשבתי כמלאך
שלא פירשתי אותם
לא עליתי עליהם
הפגיעה בבטחון האישי, הנפשי
ההסתרה שלי ולשחק כאילו הכל כרגיל
אני זוכרת כל דקה וכל נשימה
הרצון לברוח מהארץ
והידיעה שאין לי למי לפנות - זה דווקא כן
 
למעלה