אתגרון

אפולו111

New member
אתגרון

1. המכרסם ביקש בנימוס סליחה בבית (5) 2. מה שומע אדם דתי לפני ביצוע פרו ורבו? (4,2,6,6,6) 3. אחת מתוך השבעה מצאה מקום לרכב לפני מחלקת התינוקות ממש בעונה הזאת (4,4,5) 4. שני עופות נפגשו על ענף שמן (6) רמזים: ענף לא עבה מעץ נבואי. 5. הגוי הזה נשמע כאדם פשוט (5) רמז: עם קדמוני בעבר הירדן. 6. המכרסם ביקש בנימוס סליחה בבית (5)
 
למעלה