אפשר תחזית מורחבת ומסבירה ?

אפשר תחזית מורחבת ומסבירה ?

פעם היו עולים על מיני אנשים שהיו נותנים תחזית מורחבת עם הסברים מעניינים והיה דיון עינייני ... היה מאוד מעניין לקרוא ולעקוב גם אחרי התחזית וגם אחרי התגובות ...

היום עיקר השיח הוא מתנגח ומתריס ואפילו משפיל...
אולי נחזור לשיח נחמד עם עידכונים מעניינים ןהסברים... גם אם לא הכל מתממש בסופו של יום...
 
למעלה