אנקדוטה אמיתית

אנקדוטה אמיתית

בעברי עבדתי בחברה שעושה מסחר יומי
רוב הסוחרים שם היו אנשי מניות
היו שם אנשים שמביאים ביום 20 30 אלף דולר
ואף אחד מהם אבל אף אחד
לא פתח גרף
 
ואני מתחייב

אף אחד שם לא עבר קורס למעט הקורס של החברה שהיה בחינם ואחר כך באו לעבוד שם
 
למעלה