אנטנות סלולריות, גילוי נאות, ערך

falash

New member
אנטנות סלולריות, גילוי נאות, ערך

נאמר וגיליתי שהשכן לידי שם אנטנה סלולרית בביתו (כדי להתחמם בחורף?). א. במידה ואני מוכר את הדירה האם חלה עלי חובת גילוי נאות לגבי האנטנה? ב. מדוע לא חלה חובת גילוי נאות על החברה הסלולרית/העיריה/המשרד לאיכות הסביבה/השכן בעת שהתקינו את האנטנה? ג. האם אני יכול לתבוע ירידת ערך מהעיריה / מהשכן / המשרד לאיכות הסביבה / החברה הסלולרית ???
 
למעלה